Ingeborg Giæver


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat i algedyrking.

Tilknyttet Finnfjordprosjektet.

 

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Hans Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen, John-Steinar Bergum, Jo Strømholt, Edel O. Elvevoll, Karl-Erik Eilertsen m.fl.:
  Mass Cultivation of Microalgae: I. Experiences with Vertical Column Airlift Photobioreactors, Diatoms and CO2 Sequestration
  Applied Sciences 2022 ARKIV / DOI
 • Hans Christian Eilertsen, Edel O. Elvevoll, Ingeborg Hulda Giæver, Jon Brage Svenning, Lars Dalheim, Ragnhild Aven Svalheim m.fl.:
  Inclusion of photoautotrophic cultivated diatom biomass in salmon feed can deter lice
  PLOS ONE 29. juli 2021 ARKIV / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →