Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Strategi


Adolfsen, Heidi

Fakultetsdirektør ved det Helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsledelsen ved Helsefak

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Osnes, Tone

Faggruppeleder Forskning og økonomi
Norges fiskerihøgskole

Sørland, Siri A.

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Undseth, Kjetil

Seksjonssjef
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Engkvist, Yngve

Seniorrådgiver, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Lind, Eirik Gjessing

seniorrådgiver,utdanningsfeltet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget B335
+4777625158

Steinveg, Britt Elin

Seniorrådgiver
Fellesadministrasjonen