Personkort bilde

Sigurd Langseth

Seniorrådgiver - Koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet - Faggruppe samfunnskontakt Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Utdanning:
Mastergrad i Historie, UiT 2012
Bachelorgrad i Historie, UiT 2008, inkl. utvekslingsopphold ved UC Berkeley høsten 2007

Verv:
Diverse studentpolitiske verv (UiT, NSU, NSO, UHR) 2006-2014
Diverse politiske verv/ fagforeningsverv (RU, Rødt, Fellesforbundet mm.) 2002-2014
Diverse folkevalgte verv (Tromsø kommune) 2007-2019

Arbeid:
Førstesekretær, studentinformasjonen UiT deltid, 2008-2012
Førstesekretær, opptakssentralen UiT, sommerjobb, 2008, 2009, 2011, 2012
Komitéleder, politisk ledelse Tromsø kommune, frikjøpt deltid 60%, 2009-2011
Førstekonsulent - studiekonsulent for etter- og videreutdanning ved ILP, 2013-2015
Rådgiver - lederstøtte for lærerutdanningene i Tromsø, ILP, 2016-2017
Rådgiver - administrativt ansvarlig og lederstøtte for etter- og videreutdanning ved ILP, 2017-2019
Seniorrådgiver - koordinator for etter- og videreutdanning ved UiT, 2019-

  • Ansvarlig for å koordinere og videreutvikle EVU-området ved UiT
  • Tilrettelegger for utdanningssamarbeid og EVU-aktivitet i møtet mellom arbeids-/næringsliv og UiTs fagmiljøer
  • Sekretariatsfunksjoner og oppfølgingsarbeid i regionale samarbeidsfora, nettverk og utvalg. Inkludert: vertskommuneavtalen med Tromsø kommune, samarbeidsavtalene med studiesenterene i Nord-Troms og Midt-Troms, utvalg for livslang læring i nord.
  • Analysere utviklingstrekk i arbeids- og næringslivet.
  • Strategiarbeid innenfor arbeidsområdet.
  • Kontaktpunkt opp mot DIKU og Kompetanse Norge i forbindelse med søknader om fleksible studier mm.
  • Generelle arbeidsoppgaver innen faggruppe samfunnskontakt: Peter F. Hjorth-seminaret mm.

[Loading...]