Per Håkan Brøndbo


 • Jannike Kaasbøll, Per Håkan Brøndbo :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2023 ARKIV / DOI
 • Sirjana Adhikari, Jasmine Ma, Suraj Shakya, Per Håkan Brøndbo, Bjørn Helge Handegård, Anne Cecilie Javo :
  Self-reported emotional and behavioral problems among school-going adolescents in Nepal-A cross-sectional study
  PLOS ONE 23. juni 2023 ARKIV / DOI
 • Jasmine Ma, Pashupati Mahat, Per Håkan Brøndbo, Bjørn Helge Handegård, Siv Kvernmo, Anne Cecilie Javo :
  Teacher reports of emotional and behavioral problems in Nepali schoolchildren: to what extent do they agree with parent reports?
  BMC Psychiatry 2022 ARKIV / DOI
 • Katarina Maria Smejda Kjærandsen, Bjørn Helge Handegård, Per Håkan Brøndbo, Marianne Halvorsen :
  Impact supplement of the strengths and difficulties questionnaire in the assessment of functional impairment in children with ADHD or ASD in a mixed neuropediatric sample: A partial validation study
  Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities 30. november 2022 ARKIV / DOI
 • Jasmine Ma, Mahat Pashupati, Per Håkan Brøndbo, Bjørn Helge Handegård, Siv Kvernmo, Anne Cecilie Javo :
  Family correlates of emotional and behavioral problems in Nepali school children
  PLOS ONE 2022 ARKIV / DOI
 • Marianne Berg Halvorsen, Sissel Berge Helverschou, Brynhildur Axelsdottir, Per Håkan Brøndbo, Monica Martinussen :
  General Measurement Tools for Assessing Mental Health Problems Among Children and Adolescents with an Intellectual Disability: A Systematic Review
  Journal of Autism and Developmental Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Lise Reindal, Per Håkan Brøndbo, Thomas Jozefiak :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av The Children’s Communication Checklist - Second Edition (CCC-2)
  PsykTestBarn 03. mars 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Katarina Kjærandsen, Per Håkan Brøndbo, Marianne Halvorsen :
  Determinants of caregiver satisfaction with child neurodevelopmental assessment in neuropaediatric clinics
  BMC Health Services Research 12. februar 2021 ARKIV / DOI
 • Jasmine Ma, Pashupati Mahat, Per Håkan Brøndbo, Bjørn H. Handegård, Siv Kvernmo, Anne Cecilie Javo :
  Parent reports of children's emotional and behavioral problems in a low- and middleincome country (LMIC): An epidemiological study of Nepali schoolchildren
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Katarina Kjærandsen, Bjørn Helge Handegård, Per Håkan Brøndbo, Marianne Halvorsen :
  Parental mental health screening in a neuropaediatric sample: Psychometric properties of the Everyday Feeling Questionnaire and variables associated with parental mental health
  JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2020 DOI
 • Per Håkan Brøndbo, Jens Egeland :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V)
  PsykTestBarn 2019 ARKIV / DOI
 • Per Håkan Brøndbo, Marianne Halvorsen :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Aid to Capacity Evaluation (ACE)
  PsykTestBarn 2019 ARKIV / DOI
 • Marianne Halvorsen, Michael G. Aman, Børge Mathiassen, Per Håkan Brøndbo, Oddmar Ole Steinsvik, Monica Martinussen :
  Psychometric Properties of the Norwegian Aberrant Behavior Checklist and Diagnostic Relationships in a Neuro-pediatric Sample
  Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities 2019 ARKIV / DOI
 • Marianne Halvorsen, Børge Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Ane Sætrum, Oddmar Steinsvik m.fl.:
  Neurodevelopmental correlates of behavioural and emotional problems in a neuropaediatric sample
  Research in Developmental Disabilities 2018 ARKIV / DOI
 • Per Håkan Brøndbo, Anne Lise Høyland :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2)
  PsykTestBarn 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Marianne Halvorsen, Børge Mathiassen, Tarjei Amundsen, Jonas Ellingsen, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby m.fl.:
  Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory of executive function in a neuro-pediatric sample and its application to mental disorders
  Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence 2018 ARKIV / DOI
 • Lorena Fernández de la Cruz, Pablo Vidal-Ribas, Nada Zahreddine, Børge Mathiassen, Per Håkan Brøndbo, Emily Simonoff m.fl.:
  Should Clinicians Split or Lump Psychiatric Symptoms? The Structure of Psychopathology in Two Large Pediatric Clinical Samples from England and Norway
  Child Psychiatry and Human Development 2017 ARKIV / DOI
 • Marianne Halvorsen, Børge Idar Mathiassen, Jørgen Sundby, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Oddmar Ole Steinsvik m.fl.:
  Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014 FULLTEKST
 • Per Håkan Brøndbo, Børge Idar Mathiassen, Monica Martinussen, Bjørn Helge Handegård, Siv Kvernmo :
  Agreement on diagnoses of mental health problems between an online clinical assignment and a routine clinical assignment
  Journal of Telemedicine and Telecare 2013 DOI
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo :
  RELÆXT TEATER: En pilotstudie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/ funksjonsvariasjoner
  2022
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Wenche Torrissen, Anika Mackenroth, Per Håkan Brøndbo, Anita Salamonsen :
  Oppdrag mangfold og inkludering: Relæxt teater
  2022
 • Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo, Marte Hotvedt :
  Kultur-Tromsø sammen om storsatsing: Vi er først i Norden med dette
  07. januar 2021 DATA
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Per Håkan Brøndbo :
  Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere
  07. januar 2021 DATA
 • Marte Haugdal, Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo, Wenche Torrissen :
  Gjør teater tilgjengelig for flere
  26. januar 2021 FULLTEKST
 • Helge Skog, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo :
  Tromsø først i Norden med lansering av nytt, inkluderende kulturkonsept
  07. januar 2021 DATA
 • Per Håkan Brøndbo, Marianne Halvorsen :
  Psykiske helsevansker i HABU: Hvilke kartleggingsmål fungerer? Ferske funn fra systematisk litteraturgjennomgang
  2021
 • Katarina Kjærandsen, Per Håkan Brøndbo, Marianne Halvorsen :
  Foreldreopplevd utbytte av utredning i HABU
  2021
 • Marianne Halvorsen, Katarina Kjærandsen, Per Håkan Brøndbo :
  Foreldreopplevd utbytte av utredning i Habilitering for barn og unge
  2021 DATA / OMTALE
 • Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anika Mackenroth, Per Håkan Brøndbo :
  Fra skam til glede: Sånn kan alle få magiske teateropplevelser
  Forskersonen.no 27. november 2021 FULLTEKST
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Britt Margareth Simonsen, Per Håkan Brøndbo :
  Det begynte med én student. 18 år senere har vi fått et "trollgarn" av tilbud om psykisk helsehjelp i Tromsø
  Nordnorsk debatt - Nordlys 17. november 2021
 • Marianne Halvorsen, Katarina Maria Smejda Kjærandsen, Per Håkan Brøndbo :
  Kartlegging av stressnivå hos familier
  2020 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Per Håkan Brøndbo :
  RELÆKST TEATER: En studie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser ​
  2020
 • Per Håkan Brøndbo :
  Differensialdiagnostisering; autisme, tilknytningsforstyrrelse eller kanskje noe annet? Har det noe å si og i så fall for hvem?
  2020
 • Per Håkan Brøndbo :
  En kunnskapsoppsummering av tiltak for sped- og småbarn
  2019
 • Per Håkan Brøndbo :
  Evidensbaserte tjenester innenfor autismefeltet
  2019
 • Per Håkan Brøndbo :
  Hvordan prioriterer uit forskning av samiske barn og ungdoms helse
  2019
 • Per Håkan Brøndbo :
  Evidensbaserte barneverntjenester
  2019
 • Per Håkan Brøndbo :
  Forskning i barnehabiliteringen
  2018
 • Per Håkan Brøndbo :
  Kommunale læringsnettverk - RKBU sin rolle
  2018
 • Marianne Halvorsen, Børge Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Hilde Lund, Oddmar Steinsvik m.fl.:
  Multisenterstudie i barnehabiliteringer i nord: Psykiske tilleggsvansker og egnethet av måleinstrumenter
  2018
 • Katarina Maria Smejda Kjærandsen, Ane Sætrum, Per Håkan Brøndbo, Marianne Halvorsen :
  Stress og velvære hos foreldre til barn med habiliteringsbehov
  2018
 • Per Håkan Brøndbo :
  Å leve med tro og livssyn - samhandling med barneverntjenesten
  2018
 • Line Krane, Anastasia Makarova, Per Håkan Brøndbo :
  Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Per Håkan Brøndbo :
  Utsatte barn og unge som faller mellom stolene ved samhandling mellom velferdssektorene ​
  15. november 2017
 • Per Håkan Brøndbo :
  Faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge - en kunnskapsoversikt
  2017
 • Per Håkan Brøndbo :
  WISC-V, ny versjon nye muligheter?
  2017
 • Per Håkan Brøndbo :
  Ja til å utvikle de norske pakkeforløpene
  Dagens medisin 25. februar 2016
 • Børge Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Oddmar Ole Steinsvik, Monica Martinussen, Siv Kvernmo m.fl.:
  Psykisk helse og mestring i barnehabilitering – hva vet vi?
  2015
 • Marianne Halvorsen, Børge Idar Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby, Oddmar Ole Steinsvik m.fl.:
  Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities
  2014
 • Marianne Halvorsen, Børge Idar Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby, Oddmar Ole Steinsvik m.fl.:
  Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities
  JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Barn- og unge psykisk helse

  Barn- og familievern

  Brukermedvirkning

  Organisering av offentlige tjenester