Foto: David Jensen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi


English flag   

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor – spesielt i nordområdene. 

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Utveksling

3-semesterordninga

Informasjon om nettstudier

Y-veisordningen

Kontakt oss

Event-kalender UiT Narvik

 

Finn plassen din i Narvik

 

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Need help with anything code related? Research software office hour

6. desember     13:00     Modulbygget A 209     Tromsø    

EUGLOH-webinar: Naturressurser på Mars og planeter med hav / EUGLOH webinar: Natural resources on Mars and planetary ocean-worlds.

7. desember     17:30     https://www.eugloh.eu/events/webinars-on-land-use-and-sustainability     Digitalt, Annet    

TODOS Christmas Gala

7. desember     18:00     Maskinverkstedet, Nordøstpassasjen 49, 9008 Tromsø     Tromsø    

TODOS Christmas Gala

7. desember     18:00     Maskinverkstedet, Nordøstpassasjen 49, 9008 Tromsø     Tromsø    

Prøveforelesning og disputas – Raju Wagle / Trial lecture and defense - Raju Wagle

8. desember     10:15     Room D1080     Narvik