Foto: David Jensen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi


English flag   

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor – spesielt i nordområdene.

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Utveksling

3-semesterordninga

Informasjon om nettstudier

Y-veisordningen

Kontakt oss

 

Finn plassen din i Narvik

 

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Guest lecture: Satellite Communication in the Far North

1. juni     10:00     UiT i Narvik, auditorium 4     Narvik    

UiT inviterer til lyttedugnad: "Vi lytter!"

1. juni     11:00     Kantina ved UiT i Narvik     Narvik    

Gradsseremoni / Degree Ceremony - UiT i Narvik

1. juni     14:30     Campus Narvik - Glassgaten     Narvik    

International workshop on technologies for sustainable development

5. juni     00:00     IVT     Narvik    

Workshop om fangst og lagring av karbon / Workshop about capture and storage of carbon

5. juni     09:00     https://www.eugloh.eu/events/carbon-cycle-carbon-capture     Digitalt