Foto: David Jensen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi


English flag   

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor – spesielt i nordområdene.

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

3-semesterordninga

Informasjon om nettstudier

Y-veisordningen

 

Finn plassen din i Narvik

 

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Prøveforelesning og disputas – MSc Xu Sun

6. oktober     10:15     Auditorium 1     Digitalt, Narvik    

Kurs i grunnleggende førstehjelp (HLR) - 3 timer, Narvik

6. oktober     11:30     E2463     Narvik    

VAnndammen 18. og 19. oktober 2022

18. oktober     09:00     UiT Norges Arktiske Universitet Campus Narvik (Glassgata)     Narvik    

Næringslivsdagen

26. oktober     10:00     Glassgata     Narvik