Studier ved UiT


172 studieprogrammer:

Akvamedisin - master, 5 år

Arkeologi - bachelor, 3 år

Arkeologi - master, 2 år

Barnehagelærer - bachelor, 3 år

Bioingeniørfag - bachelor, 3 år

Biologi - bachelor, 3 år

Biomedicine - master, 2 years

Biomedisin - bachelor, 3 år

Bioteknologi - bachelor, 3 år

Computer Science - master, 2 years

Drama og teater - årsstudium, 1 år

Economics - master, 2 years

Engelsk - bachelor, 3 år

Engelsk - årsstudium, 1 år

English Literature - master, 2 years

Ergoterapi - bachelor, 3 år

Ernæring - bachelor, 3 år

Farmasi - bachelor, 3 år

Farmasi - master, 2 år

Filosofi - bachelor, 3 år

Filosofi - master, 2 år

Fine Art - master, 2 years

Forfatterstudium 2 - årsstudium, 1 år

Fysikk - bachelor, 3 år

Fysioterapi - bachelor, 3 år

Geologi - bachelor, 3 år

Historie - bachelor, 3 år

Historie - master, 2 år

Historie - årsstudium, 1 år

Idrett - bachelor, 3 år

Idrett - årsstudium, 1 år

Indigenous Studies - master, 2 years

Informatikk - bachelor, 3 år

Jordmorfag - master, 2 år

Kjemi - bachelor, 3 år

Kunst - bachelor, 3 år

Kunsthistorie - bachelor, 3 år

Kunsthistorie - master, 2 år

Kunsthistorie - årsstudium, 1 år

Kvensk - årsstudium, 1 år

Kvensk og finsk - bachelor, 3 år

Kvensk og finsk - master, 3 år

Law of the Sea - master, 3 semesters

Likestilling og kjønn - årsstudium, 1 år

Matematikk - årsstudium, 1 år

Musikk 1, 2 semester

Musikk 2, 2 semester

Musikkutøving - master, 2 år

Nautikk, ingeniør - bachelor, 3 år

Nordisk - årsstudium, 1 år

Nordsamisk som morsmål - årsstudium, 1 år

Odontologi - master, 5 år

Paramedisin - bachelor, 3 år

Pedagogikk - bachelor, 3 år

Studieretninger:

Pedagogikk - master, 2 år

Pedagogikk - årsstudium, 1 år

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester), 3 år

Psykologi - bachelor, 3 år

Psykologi - master, 2 år

Psykologi - årsstudium, 1 år

Public Health - master, 2 years

Radiografi - bachelor, 3 år

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master, 5 semester

Religionsvitenskap - bachelor, 3 år

Studieretninger:

Religionsvitenskap - master, 2 år

Studieretninger:
Religionsvitenskap /

Religionsvitenskap - årsstudium, 1 år

Rettsvitenskap - master, 5 år

Russisk - bachelor, 3 år

Russisk - master, 2 år

Russisk - årsstudium, 1 år

Russlandsstudier - bachelor, 3 år

Studieretninger:
Russisk /

Russlandsstudier - master, 2 år

Samfunnsøkonomi - bachelor, 3 år

Sosialantropologi - bachelor, 3 år

Sosiologi - bachelor, 3 år

Sosiologi - master, 2 år

Spansk - årsstudium, 1 år

Spesialpedagogikk - bachelor, 3 år

Statistics - master, 2 years

Statsvitenskap - bachelor, 3 år

Statsvitenskap - master, 2 år

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master, 5 semester

Sykepleie - bachelor, 3 år

Tannpleie - bachelor, 3 år

Teologi - bachelor, 3 år

Teologi - master, 2 år

Tysk - årsstudium, 1 år

Visual Anthropology - master, 2 years