Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Økonomistyring


Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Nilsen, Marit

Seniorrådgiver økonomi
Enhet for administrative tjenester HSL
TEO-H4 4.452
+4777646513

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak

Sørensen, Geir

Virksomhetscontroller
Seksjon for økonomi NY

Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Andersen, Nina Kristine

Økonomi
Ledelse og stab UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Andersen, Elin Katrine

Faggruppeleder økonomi
Seksjon for økonomi NY

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Johansen, Sten-Are

seniorrådgiver økonomi
Seksjon for økonomi NT-fak
Jobber med:
Økonomistyring

Johansen, Ingrid

Kontorsjef
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
MH L9.357
+4777625255

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL

Guttormsen, Heidi

Økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL

Solberg, Christina

Faggruppeleder økonomi og forskning
Enhet for administrative tjenester IVT

Engstad, Sigbjørn

Økonomirådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Isaksen, Mona

Seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester BFE
Jobber med:
Økonomi / Økonomistyring

Entner, Kristoffer Leopold

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet / Økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL
Teorifagsbygget Hus 4 TEO-H4 4.358
+4777646259