Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Økonomistyring


Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Nilsen, Marit

Seniorrådgiver økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
TEO-H4 4.452
+4777646513

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak

Sørensen, Geir

Økonomisjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Andersen, Nina Kristine

Økonomi
Ledelse og stab UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Andersen, Elin Katrine

Faggruppeleder økonomi
Seksjon for økonomi og innkjøp

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Guttormsen, Heidi

Økonomistyring
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Olsen, André

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi NT-fak
Jobber med:
Økonomistyring

Engstad, Sigbjørn

Økonomirådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Isaksen, Mona

Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Jobber med:
Økonomi / Økonomistyring