Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Økonomistyring


Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Nilsen, Marit

Seniorrådgiver økonomi
Enhet for administrative tjenester HSL
TEO-H4 4.452
+4777646513

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak

Sørensen, Geir

Virksomhetscontroller
Seksjon for økonomi og innkjøp

Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Andersen, Nina Kristine

Økonomi
Ledelse og stab UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Andersen, Elin Katrine

Faggruppeleder økonomi
Seksjon for økonomi og innkjøp

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL

Guttormsen, Heidi

Økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL

Engstad, Sigbjørn

Økonomirådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Isaksen, Mona

Seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester BFE
Jobber med:
Økonomi / Økonomistyring