Lena.jpg
Lena.jpg
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak lena.j.liatun@uit.no 77646230 Tromsø MH2 L.08.317

Lena Liatun


Arbeidstittel

Økonomistyring

Stillingsbeskrivelse

Rådgiver i faggruppen Økonomistyring.

  • Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for fakultetsledelsen
  • Rapportering, analyser og utredninger
  • TDI, forskningsinfrastruktur og kjernefasiliteter
  • Budsjettering bevilgning
  • Oppfølging av budsjett og regnskap
  • Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
  • Generell økonomirådgivningCV

Master i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen ved UiT Norges arktiske universitet


MH2 L.08.317

Klikk for større kart