Heidi Guttormsen HSL personalkort-2.jpg
Heidi Guttormsen HSL personalkort-2.jpg
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak heidi.guttormsen@uit.no Tromsø

Heidi Guttormsen


Økonomistyring

Stillingsbeskrivelse

Teamleder/koordinator Økonomistyring

  • Overordnet økonomistyring for fakultetets enheter i et flerårig perspektiv
  • Budsjettering og budsjettoppfølging
  • Rapportering, analysearbeid og internkontroll
  • Generell rådgivning innen fagområdet økonomi
  • Utviklingsoppgaver og effektivisering innenfor fagområdet