Dummy personkort bilde

Sten-Are Johansen

seniorrådgiver økonomi Seksjon for økonomi NT-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Budsjettering, oppfølging av eksternt finansierte prosjekter (EU, NFR, etc.).

Lage og vedlikeholde budsjett- og lønnsmaler m.m.

Støtte ledelsen, instituttene og vitenskapelige ansatte med økonomiske beregninger, kalkyler, og generell saksbehandling innen økonomifeltet.

[Loading...]