Sten-Are Johansen


seniorrådgiver økonomi

Stillingsbeskrivelse

Budsjettering, oppfølging av eksternt finansierte prosjekter (EU, NFR, etc.).

Lage og vedlikeholde budsjett- og lønnsmaler m.m.

Støtte ledelsen, instituttene og vitenskapelige ansatte med økonomiske beregninger, kalkyler, og generell saksbehandling innen økonomifeltet.

Arbeidsområder

Økonomistyring