Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Ansettelser


Strømmesen, Ingunn

Rekruttering, teknisk/administrative ansatte
Seksjon for rekruttering

Bentz, Tore Børseth

Kontorsjef
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Høydal, Anne

Personal (HR- ansvarlig på delegasjon), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte - stipendiater
Seksjon for rekruttering

Strand, Hilde

Rekruttering av vitenskapelig ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 4 4.559
+4777660326

Johansen, Ingrid

Seniorrådgiver i stab
Institutt for medisinsk biologi
Jobber med:
Ansettelser

Martinussen, Ingrid Kvist

Rådgiver/ Administrasjon
Institutt for fysikk og teknologi