Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Ansettelser


Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Aase, Elisabet

Seniorrådgiver - lederstøtte personal og organisasjon
Ledelse og stab UMAK
Mackbygget
+4777660548

Bentz, Tore Børseth

Kontorsjef
Enhet for instituttadministrasjon

Strømmesen, Ingunn

Rekruttering, teknisk/administrative ansatte
Seksjon for rekruttering

Strand, Hilde

Rekruttering av vitenskapelig ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 4 4.559
+4777660326

Reigstad, Lina

Rådgiver
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Klaussen, Matilde

Personalrådgiver ved IHO
Institutt for helse- og omsorgsfag

Spaun, Trude

Førstekonsulent - lederstøtte
Enhet for administrative tjenester HSL