Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Felles studentsystem FS


Fossli, Tor-Erik

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Sandanger, Line Nilsen

Studiekonsulent (allmenn litteratur, nordisk, fellesemner)
Institutt for språk og kultur

Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Mercer, Irene

Verve- og arrangementansvarlig for NTL UiT / Prosjektleder LO for alle.
Institutt for klinisk odontologi
Øvre Lysthus 1.07
+4777649106

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Astad, Randi

Eksamenstjenesten UIT
Seksjon for studieadministrasjon

Indseth, Jøran

Prosjektleder
Seksjon for studieadministrasjon

Valnes, Trygve

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Skogdal, Stine

Seniorrådgiver medisin 1.,2. og 3. studieår
Enhet for legeutdanning

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Rist, Therese

Seniorrådgiver
Senter for hav og Arktis
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Aarbø, Anders

Faggruppe for utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
ADM B.335
+4777660642

Myklestad, Maria

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon

Sommervik, Monica Christine

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Alta B122
+4778450160

Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
ALTA 1009 b
+4778450171

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Mikalsen, Lill-Iren Gabrielsen

Førstekonsulent / Studieadministrasjonen
Seksjon for studieadministrasjon

Tvete, Nadia Arlette

Førstekonsulent - Eksamensgruppa - EVU
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Karlsen, Rune

Førstekonsulent
Institutt for samfunnsvitenskap

Karlsen, Kristin Haugseth

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon
Havnegata 1
+4777058128

Lunde, Jon-Are

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Solheim, Ellen

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon
Narvik E2018A
+4776966234

Tufthaug, Jorunn

Studierådgiver / Personal på Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik

Bendiksen, Tine Elisabeth

Konsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
NARVIK_BL-E 2021A
+4776966530

Jenssen, Frode

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon

Perander, Trude

Seniorrådgiver, faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Bergmann, Lovisa

Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, og norsk for internasjonale studenter
Institutt for språk og kultur

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Overvik, Martin

Førstekonsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Jenssen, Håvard

Eksamenstjensten UiT
Seksjon for studieadministrasjon

Solberg, Heidi Janne

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak