Håvard Jenssen.jpg
Foto: UiT
Håvard Jenssen.jpg
Seksjon for studieadministrasjon havard.jenssen@uit.no +4777645116 Tromsø ADM A 105

Håvard Jenssen


Eksamenstjensten UiT

Stillingsbeskrivelse

Rådgiver ved Eksamenstjenesten UiT

Jobber med:

TP:Eksamen

Eksamensdato skoleeksamen

Bakvakt eksamen - support

WISEflow - grunnleggende

FS - vurderingsmodul