Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Statistikk


Vestgøte, Ellen

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger

Sørland, Siri A.

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - etter- og videreutdanning og livslang læring
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Johnsen, Jan-Are Kolset

Professor / Nestleder forskning
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial kognisjon, odontofobi/tannhelse


Mikalsen, Øyvind Hjuring

Konstituert seksjonsleder - Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Aarbø, Anders

Seniorrådgiver
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
ADM B.335
+4777660642

Sommervik, Monica Christine

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Alta B122
+4778450160

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

+4778450145

Ancin Murguzur, Francisco Javier

Overingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Statistikk

Lien, Kristin

Analytiker
Seksjon for forskning og innovasjon