Senter for samisk helseforskning

Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš

Om oss

Senter for samisk helseforskning (SSHF), Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš, er et selvstendig senter ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHFs hovedoppgave er å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge.

SSHF vektlegger tverrfaglig forskning, der befolkningsbaserte studier og bruk av kvantitative metoder står sentralt. Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er senterets viktigste forskningsprosjekt. Hittil er det gjennomført to undersøkelser: SAMINOR 1 fra 2003 til 2004, og SAMINOR 2 fra 2012 til 2014. SSHF er allerede i gang med å planlegge en tredje undersøkelse, SAMINOR 3. 

SSHF har fått i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å drive forskning på samisk helse og levekår i Norge, og HOD gir grunnfinansiering til senteret. Imidlertid er mange av prosjektene finansiert av eksterne midler.

Historikk

Senter for samisk helseforskning (SSHF) ble startet opp januar 2001 som følge av manglende kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge. En NOU fra 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge, viste at det var behov for mer kunnskap og forskning om helse og levekår til samer. Etter initiativ fra Sosial- og helsedepartementet ble det i 1998 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede behovet for et senter for etnisk medisin i Norge. Året etter var utredningen ferdig og der ble det foreslått at det skulle opprettes en avdeling ved Universitetet i Tromsø, og at denne skulle hete Samisk helseforskning, Sámi dearvvašvuođadutkan. 

Ansatte


Forskning

Våre prosjekter

Avsluttede prosjekter

Våre publikasjoner

 

Lenke til alle publikasjoner som benytter data fra SAMINOR

 

Noen av SSHFs nyeste vitenskapelige artikler

 

Rapporter og populærvitenskapelige publikasjoner

Nyheter


Senter for samisk helseforskning i media

I forbindelse med lansering av rapporten Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark. Tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning  og Folkehelseundersøkelsen i Nordland. Tilleggsrapport om kvensk/norskfinsk befolkning var det flere medieoppslag:

 

Vold og overgrep i samiske samfunn har vært et aktuelt tema de siste årene. Data om forekomsten av vold og overgrep er hentet fra SAMINOR 2, trinn 1 – spørreskjemaundersøkelsen som er innsamlet av Senter for samisk helseforskning. Her er lenker til noen av sakene:

 

Ann Ragnhild Broderstad er intervjuet på UNN sine nettsider angående den kommende SAMINOR 3: SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord 13.06.2019

I anledning samenes nasjonaldag, har Diabetesforbundet fokus på diabetesforekomsten blant samer: Mye diabetes i den samiske befolkningen. 6/2 2018.

Det var en gang et samefolk som ville våke over egen helse. SSHFs faglige leder Ann Ragnhild Broderstad har skrevet på Det helsevitenskapelige fakultets blogg. 27/12 2017.

Hvorfor er det mer diabetes i samiske områder? Intervju med Ann Ragnhild Broderstad, SSHFs faglige leder og leder av SAMINOR-undersøkelsen. 6/2 2017.

Verdens sunneste kjøtt? Vår forsker Ammar Eltayeb Ali Hassan har blitt intervjuet av Nordlys. 1/12 2016.

 

17.–18. november 2016 arrangerte SSHF konferansen «Gozihit dearvvašvuođadili – Våke over helsa». I den forbindelse ble det medieoppslag:

 

Samer og andre urfolk lever kortere NRK Troms og Finnmark 26.04.2016  

Alarmerende funn - Nesten hver tredje mann og kvinne som deltok i Helse- og livsstilsundersøkelsen 2013 i Storfjord lider av fedme iStorfjord 06.04.016

Reinkjøtt ut i verden - hva sier britene til å spise reinkjøtt

NRK Oddasat TV stiller spørsmål om overvekt i Sapmi og har invitert Ann Ragnhild Broderstad i studio (11. november 2015). Hun er faglig leder og prosjektleder for Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR.

NRK Sápmi (publisert 4. november 2015). - Her sliter mange med fedme og diabetes. Presentasjon av rapport fra Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 2 klinisk i Kautokeino.

NRK Sápmi (publisert 17.september 2015). - Det er få forskjeller når vi sammenligner samer og ikke-samer.  Lansering av populærvitenskapelig artikkelsamling i forbindelse med forskningsdagene i Finnmark

Kontakt oss

Koordinator: Marita Melhus

 

Postadresse:
Besøksadresse:
Senter for samisk helseforskning
MH øst, 10.etasje
Institutt for samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
Hansine Hansens veg 18
9037 Tromsø
9019 Tromsø

E-post: sshf@ism.uit.no

Logg inn / Login