Senter for samisk helseforskning

Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš

Om oss

Senter for samisk helseforskning (SSHF), Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš, er et selvstendig senter ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHFs hovedoppgave er å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge.

SSHF vektlegger tverrfaglig forskning, der befolkningsbaserte studier og bruk av kvantitative metoder står sentralt. Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er senterets viktigste forskningsprosjekt. Hittil er det gjennomført to undersøkelser: SAMINOR 1 fra 2003 til 2004, og SAMINOR 2 fra 2012 til 2014. SSHF er allerede i gang med å planlegge en tredje undersøkelse, SAMINOR 3. 

SSHF har fått i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å drive forskning på samisk helse og levekår i Norge, og HOD gir grunnfinansiering til senteret. Imidlertid er mange av prosjektene finansiert av eksterne midler. 

 

 

Historikk

Senter for samisk helseforskning (SSHF) ble startet opp januar 2001 som følge av manglende kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge. En NOU fra 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge, viste at det var behov for mer kunnskap og forskning om helse og levekår til samer. Etter initiativ fra Sosial- og helsedepartementet ble det i 1998 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede behovet for et senter for etnisk medisin i Norge. Året etter var utredningen ferdig og der ble det foreslått at det skulle opprettes en avdeling ved Universitetet i Tromsø, og at denne skulle hete Samisk helseforskning, Sámi dearvvašvuođadutkan. 

  

 

Ansatte


Nyheter
Befolkningsundersøkelsen SAMINOR

Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske befolkningen. Formålet er å få kunnskap om utbredelsen av og risikofaktorer for sykdom, bidra til å forebygge lidelser, og forbedre helsetjenestetilbudet for alle.


SAMINOR

Andre pågående prosjekter


Perspektiver på COVID-19 i samiske samfunn i Norge
Reinkjøtt som næringsmiddel
Fra bygd til by – En undersøkelse om helse, levekår og tilhørighet

Avsluttede prosjekter


Etterlatte ved brå død i Nord-Norge
Etiske retningslinjer ved helseforskning på den samiske befolkningen
Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA)

Publikasjoner


Våre publikasjoner
Alle publikasjoner fra SAMINOR
SSHF i media

 

 

 Kontakt oss


 

sshf@ism.uit.no
Postadresse:
Senter for samisk helseforskning
Institutt for samfunnsmedisin
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
Besøksadresse:
MH øst, 10.etasje
Institutt for samfunnsmedisin
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø
Logg inn / Login