Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Digitalisering


Seifu Johannes, Haile

Overingeniør - Ansvarlig for videokamera, lydopptaksutstyr og digitale redigeringsenheter på Media Lab. undervisning i kamera bruk, AVID Media composer, Adobe Premier og veiledning i bruk av video  utstyr.
Institutt for samfunnsvitenskap
Jobber med:
Digitalisering / Lyd / Video

Klein, Andreas

Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap, engelsk og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester
Jobber med:
Eldre samlinger / Arkiv / Biblioteksveiledning / Bibliotek / Informasjonskompetanse / Eldre arkiv / Ph.d. / Open Access / Oria / Forskningsstøtte / Digitalisering Forskningsinteresser:

bok- og bibliotekhistorie, sjeldne bøker og spesialsamlinger, tidlig nytid, vitenskapshistorie


Normann Jacobsen, Ørjan

Faggruppeleder Variabel lønn og Reise
Seksjon for personal og organisasjon

Kekic, Hana

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Digitalisering / Metadata

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Hansen, Poul Henning Gustaf

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc. 


Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Bentsen, Hanne

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Kirkenes
+4778450530

Westad, Christina

Digital Partner, Rådgiver i læringsfremmende teknologi
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Pettersen, Mona

Digital partner, seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL

Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger