Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Digitalisering


Pettersen, Mona

Digital partner, seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL

Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Seifu Johannes, Haile

Overingeniør - Ansvarlig for videokamera, lydopptaksutstyr og digitale redigeringsenheter på Media Lab. undervisning i kamera bruk, AVID Media composer, Adobe Premier og veiledning i bruk av video  utstyr.
Institutt for samfunnsvitenskap
Jobber med:
Digitalisering / Lyd / Video

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Kekic, Hana

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Digitalisering / Metadata

Klein, Andreas

Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap, engelsk og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester
Jobber med:
Eldre samlinger / Arkiv / Biblioteksveiledning / Bibliotek / Informasjonskompetanse / Eldre arkiv / Ph.d. / Open Access / Oria / Forskningsstøtte / Digitalisering Forskningsinteresser:

bok- og bibliotekhistorie, sjeldne bøker og spesialsamlinger, tidlig nytid, vitenskapshistorie


Bentsen, Hanne

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Seksjon for forskning og innovasjon
Kirkenes
+4778450530

Hansen, Henning

Førstebibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, historisk kartografi m.m. 


Westad, Christina

Faggruppeleder for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Normann Jacobsen, Ørjan

Faggruppeleder Variabel lønn og Reise
Seksjon for lønn og personaltjenester NY