Philipp Conzett


Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk

Stillingsbeskrivelse

(Pågåande oppgåver og prosjekt)


 • Philipp Conzett, Koenraad De Smedt :
  Guidance for Citing Linguistic Data
  MIT Press 2022 ARKIV / DOI
 • Philipp Conzett :
  DataverseNO: Building TRUST through national collaboration
  2024 FULLTEKST
 • Philipp Conzett, Rory Macneil :
  Putting the GORC model to work: REASON, a proposed national research commons for Norway
  2024
 • Philipp Conzett :
  Open your data with DataverseNO
 • Philipp Conzett, Rory Macneil :
  Dataverse in National Research Commons – The Case of REASON
  2024
 • Philipp Conzett, Dieuwertje Bloemen :
  Dataverse Sustainability Working Group: Creating a sustainable open-source repository community
  2024 PROSJEKT
 • Philipp Conzett, Illimar Hugo Rekand :
  Data Curation with Dataverse: A Norwegian Perspective
  2024 FULLTEKST
 • Philipp Conzett, Jonathan Crabtree, James Myers :
  Updates from the Global Dataverse Community Consortium (GDCC)
  2024 PROSJEKT
 • Philipp Conzett, Svein Høier, Leif Ståle Longva :
  Kompetanseløft gjennom samarbeid: Lansering av Nasjonalt kuratornettverk
  2024 FULLTEKST
 • Philipp Conzett, Live Håndlykken Kvale, Jenny Ostrop :
  Kompetanse og kunnskapsdeling for forskningsdatastøtte i fagbibliotek
  2024 FULLTEKST
 • Philipp Conzett :
  National Curation Network Project in Norway
  2023 PROSJEKT
 • Philipp Conzett, Jonathan Crabtree, James Myers :
  Updates from the Global Dataverse Community Consortium (GDCC)
  2023 ARKIV / PROSJEKT
 • Rory Macneil, Philipp Conzett, Jonathan Crabtree :
  Enhancing discoverability through passage of PIDs and metadata between research tools, using RSpace - Dataverse as an example
  2023
 • Philipp Conzett, Wim Hugo :
  Panel on Sustainable Architecture Options for Dataverse
  2023 PROSJEKT
 • Philipp Conzett :
  Panel on Sustainable Architecture Options for Dataverse. Introduction
  2023 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett, Vyacheslav Tykhonov, Rolf Andersen, Loïc Bergeron, obiajulu Odu :
  Cloud Migration of DataverseNO
  2023 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett :
  First Steps Towards AI Integration of the Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing)
  2023 FULLTEKST
 • Philipp Conzett :
  DataverseNO – historikk og planar
  2023 FULLTEKST
 • Philipp Conzett :
  Deposit, Curation, and Publishing Support in DataverseNO
  2023 FULLTEKST
 • Philipp Conzett, Jonathan Crabtree, James Myers :
  Updates from the Global Dataverse Community Consortium (GDCC)
  2022 ARKIV
 • Philipp Conzett, Ingrid Dillo, Francoise Genova, Natalie Harrower, Vasso Kalaitzi, Mari Kleemola m.fl.:
  Towards a European network of FAIR-enabling Trustworthy Digital Repositories (TDRs) - A Working Paper
 • Philipp Conzett :
  Dataverse Community Survey 2022 – Report
  2022 FULLTEKST / DATA
 • Philipp Conzett :
  Dataverse Community Survey 2022 – Data
  2022 DATA / OMTALE
 • Philipp Conzett :
  Participation in panel discussion on research data management
  2022
 • Philipp Conzett, Leif Longva, Karl Magnus Nilsen :
  DataverseNO - A National, Generalist Repository for Data from the Long Tail of Research
 • Philipp Conzett :
  5 år med DataverseNO – kort historikk
  2022 PROSJEKT
 • Philipp Conzett, Svein Høier :
  Innspelsmøte om prosjektet Kuratornettverk for FAIR forskingsdata, 9. november 2022
 • Philipp Conzett :
  CoreTrustSeal Certification of DataverseNO
  2022 ARKIV / PROSJEKT
 • Adil Hasan, Philipp Conzett :
  Building a research data archive - what flavour should it be?
  2022 ARKIV
 • Philipp Conzett :
  File-level identification support in Dataverse and DataverseNO
  2021 ARKIV / PROSJEKT
 • Lauren Gawne, Andrea Berez-Kroeker, Helene N. Andreassen, Philipp Conzett, Koenraad De Smedt, Christopher Cox m.fl.:
  Using the Tromsø Recommendations to cite data in language work
  2021 FULLTEKST
 • Philipp Conzett :
  Curation Support in DataverseNO
  2021 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett :
  CoreTrustSeal certification of DataverseNO: Lessons learned and impact
  2021 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett :
  CoreTrustSeal certification of DataverseNO
  2021 OMTALE / ARKIV
 • Philipp Conzett :
  DataverseNO: Building a national research data management support service based on the Dataverse software
  2021 ARKIV
 • Philipp Conzett, John Graybeal :
  Metadata Schemas in Dataverse
  2021 PROSJEKT / ARKIV
 • Philipp Conzett :
  Innlegg
  2021 PROSJEKT / ARKIV
 • Philipp Conzett :
  Repository Experiences on Certification: DataverseNO
  2021 OMTALE / ARKIV
 • Philipp Conzett :
  Gjenfinning og gjenbruk av forskingsdata – ei praktisk innføring i FAIR-prinsippa
 • Philipp Conzett, Helene N. Andreassen :
  Adapting flexible metadata support in Dataverse to the needs of domain-specific repositories – the case of The Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing)
  2021 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett :
  Organisering, styring og finansiering av infrastrukturar for FAIR forskingsdata og særleg relevante forvaltingsdata for forsking: Kva er føresetnaden for å lykkast innanfor mitt område, og kva betydning og verdi vil det ha å lykkast for forskning? Innspel til Datainfrastrukturutvalet
  2021 PROSJEKT / ARKIV
 • Lauren Gawne, Helene N. Andreassen, Andrea Berez-Kroeker, Lauren B. Collister, Philipp Conzett, Koenraad De Smedt m.fl.:
  Using the Tromsø Recommendations to cite linguistic data
  2020
 • Lauren Gawne, Helene N. Andreassen, Andrea Berez-Kroeker, Lauren B. Collister, Philipp Conzett, Christopher Cox m.fl.:
  Citing Linguistic Data: The Tromsø Recommendations
  2020 DATA
 • Philipp Conzett, Twan Goosen, Andrea Scharnhorst, Vyacheslav Tykhonov, Dieter Van Uytvanck, Jerry de Vries m.fl.:
  How to weave domain specific information sources into a large, FAIR data fabric for the Digital Humanities? The use of the Dataverse platform
  2020 FULLTEKST
 • Philipp Conzett :
  Filorganisering og filformat
 • Philipp Conzett :
  Introduksjon til kurset, FAIR-prinsippa og datakuratering
 • Philipp Conzett :
  Dokumentasjon og metadata innanfor språkvitskap
 • Philipp Conzett, Leif Longva, stein HØydalsvik :
  DataverseNO
  2020 FULLTEKST
 • Philipp Conzett :
  Dataverse as a CLARIN repository application
  2020 OMTALE / ARKIV
 • Philipp Conzett :
  DataverseNO: A National, Generic Repository and its Contribution to the Increased FAIRness of Data from the Long Tail of Research
  Ravnetrykk : Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie 2020 FULLTEKST / ARKIV / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →