Bilde av Westad, Christina
Bilde av Westad, Christina
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling christina.westad@uit.no +4777660461 Her finner du meg

Christina Westad


Digital Partner, Rådgiver i læringsfremmende teknologi

Stillingsbeskrivelse

Min stilling har som formål å skape tettere samhandling mellom fagmiljø ved Helsefak og andre enheter ved UiT, for å opprettholde at undervisning og læring holder høy kvalitet fasilitert av digitale verktøy.

Sentrale arbeidsoppgaver:
 - Anvendelse av og tilrettelegging for bruk av teknologi i undervisning og læring ved Helsefak og UiT
 - Prosjektstøtte til digitale prosjektaktiviteter ved Helped/Helsefak
 - Veiledning og kompetanseutvikling for vitenskapelig ansatte ved Helsefak
 - Styrke digitalt samarbeid mellom fagmiljøene på fakultetet, ITA og andre enheter ved UiT
 - Bidra i nasjonale prosjekter og aktiviteter tilknyttet digitale utdanningstjenester Forskningsinteresser

Læringsstrategier, kultur, veiledning og kompetanseutvikling, didaktikk, IKT og læring, digital kompetanse. 


Medlem i forskningsgruppeCV

Utdanning
2018-2020 Student ved masterprogrammet i pedagogikk. UiT - Norges arktiske universitet. 
2019 Student ved UC Berkeley. Education/Sociology. University of California, Berkeley (UCB).
2014-2018 Student ved bachelorprogrammet i pedagogikk. UiT - Norges arktiske universitet.