Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Virksomhetsstyring


Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Steinveg, Britt Elin

Seniorrådgiver
Fellesadministrasjonen

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL

Guttormsen, Heidi

Økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Sørensen, Geir

Virksomhetscontroller
Seksjon for økonomi og innkjøp

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak