Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Virksomhetsstyring


Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Sørensen, Geir

Økonomisjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak