Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Virksomhetsstyring


Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Hemmingsen, Kurt Egil

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Sørensen, Geir

Virksomhetscontroller
Seksjon for økonomi og innkjøp

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Maldonado Correa, Andres Fernando

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL

Guttormsen, Heidi Marlen

Økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL

Steinveg, Britt Elin

Seniorrådgiver
Fellesadministrasjonen