Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Ph.d.


Nilsen, Ingjerd Gauslaa

Seniorrådgiver, ph.d.-utdanningen ved BFE-fak
Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak

Martinsen, Liv Johanne

Rådgiver ph.d.
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Jobber med:
Disputas / Forskerutdanning / Ph.d. / Emner

Klein, Andreas

Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester

Chan, Dennis Tin Chat

Stipendiat
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Ph.d.

Anda, Nina Norum

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Andersen, Martin Arne

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Sohail, Umer


Institutt for elektroteknologi
Jobber med:
Ph.d. / Energi Forskningsinteresser:

Alternative Control Techniques for Power Electronic Converters (especially Current Source Converters, Modular Multilevel Converter)


Rist, Therese

Seniorrådgiver
Senter for hav og Arktis
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc. 


Bogstrand, Lena Cecilie

Rådgiver - ph.d.-utdanning
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Londal, Hilde Gunn

Seniorrådgiver studiekvalitet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Berg, Lars Martin

Ph.d.-kandidat / Fagansvarlig gerodontologi
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Ph.d.

Ramberg, Margit

juridisk rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Lagesen, Kristin

Assisterende seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Musikkonservatoriet og Kunstakademiet
+4777646100

Johansen, Mayvi B.

Seniorrådgiver / Områdekoordinator
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Ravuri, Chandra Sekhar

Senioringeniør
Institutt for arktisk og marin biologi
Biologibygget
+4777646212
Jobber med:
Laboratoriesikkerhet / Ph.d.

Rochat, Eloïse

Stipendiat
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Ph.d. Forskningsinteresser:

Parasitologi

Økologi

Genetisk


Reigstad, Audun

Forskningsrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak