Ingjerd - Branno.png
Ingjerd - Branno.png
Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak ingjerd.nilsen@uit.no 77646018 Tromsø NFH A 016

Nilsen, Ingjerd Gauslaa


Arbeidstittel

Rådgiver, ph.d.-utdanningen

Stillingsbeskrivelse

Studierådgiver for ph.d.-studenter ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av:

 • Informasjon og støtte til ph.d.-studenter
 • Saksforberedelser til Forskningsutvalget ved BFE-fak
 • Behandle søknader om permisjon og forlengelse av studierett
 • Se til at fremdriftsrapportering og midtveisevaluering blir gjennomført
 • Motta avhandlinger og arrangere disputas
 • Utstede vitnemål
 • Utvikle og oppdatere fakultetets nettsider om forskerutdanning

 
Forskningsutvalget fatter vedtak i en rekke saker som angår den enkelte ph.d.-student, men også andre saker. Typiske saker som behandles i Forskningsutvalget er:

 • Opptak til ph.d.-program
 • Endring og endelig godkjenning av opplæringsdel
 • Endringer i veilederkomité
 • Oppnevning av bedømmelseskomité
 • Utenlandsstipend
 • Søknad om å bli bedømt for en dr.philos.-grad
 • Hvilke regler som skal gjelde for studenter tatt opp på ph.d.-programmene ved BFE-fak
 • Studieplanbeskrivelser
 • Tema for allmøte som arrangeres i november hvert år