No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Enhet for administrative tjenester HSL mayvi.johansen@uit.no +4777623139 Her finner du meg

Mayvi B. Johansen


Seniorrådgiver / forskerutdanningen

Stillingsbeskrivelse

 • Ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap
 • Midtveisevaluering
 • Utenlandsstipend for doktorgradskandidater
 • Overgangsstipend
 • Sekretær for ph.d.-utvalget
 • Rekrutteringsstillinger
 • FoU-termin
 • Økonomisk støtte til utenlandsopphold i tilknytning til FoU-termin

 


 • Anna-Karin Berglund, Gjermund Wollan, Marianne Hedlund, Inge Berg Nilssen, Mayvi B. Johansen, Bernt Holst :
  Stedets betydning : kvinnelige og mannlige bedriftsledere i distriktene
  2001
 • Mayvi Johansen :
  Det maritime landskapet under lofotfisket
  UiT Norges arktiske universitet 1999

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →