Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde IKT og læring


Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver innen edTech, visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning, MOOC utvikling, OpenedX og WordPress Sites.
Result

Pettersen, Mona

Digital partner, seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL

Hansen, Per Frank

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi
Result

Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Sykepleie Bsc i Tromsø
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Furu, Rigmor

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
MH2 U11.345
+4777646376
Jobber med:
Digitale læringsressurser / Fleksibel læring / IKT og læring / E-læring / Veiledning Forskningsinteresser:

Pedagogisk design/læringsdesign
Utdanningskvalitet
Pedagogisk bruk av teknologi
Digital utdanningsfaglig kompetanse
Læring i høyere utdanning

 


Bentzen, Karen Øien

Rådgiver i læringsfremmende teknologi, Digital partner. IT-avdelingen
Handelshøgskolen ved UiT