Realfagsformidling og IKT i et nordområdeperspektiv

Gruppen er engasjert innen forskning knyttet til bruk av IKT i formidling og læring, både i skole og samfunn, med vekt på nordområdene. Dette skjer via et bredt spekter av aktiviteter som strekker seg fra fagartikler til konferanser, fagnettverk og media.  Aktiviteten i gruppen er ikke samlet rundt et stort prosjekt, men medlemmene deltar i ulike prosjekt. En del medlemmer tilhører også andre forskningsgrupper, og gruppen deltar i internasjonale nettverk.

Det arbeides med alle typer spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning og læring i digitale læringsomgivelser. Målet er å finne fram til gode teknologistøttede undervisnings- og læringsprosesser i skole og høyere utdanning. Flere av gruppens medlemmer har de senere år deltatt i  samarbeids- og forskningsprosjekt tilknyttet e-læring og/eller nordområdekunnskap. Dette gjelder særlig mot Russland, men også andre land er med i nettverkene.

Medlemmer:

Professor Steinar Thorvaldsen, professor Torsten Aslaksen, universitetslektor Jan Höper,  universitetslektor Geir Olaf Pettersen, førstelektor Lisbet Rønningsbakk, førstelektor emeritus Ole Anton Haugland, førsteaman Vidar Vambheim, førsteaman Ketil Lenert Hansen,førsteaman II Gunstein Egeberg, studieleder Helge Habbestad.
Stipendiater: Siri Sollid Madsen, Oda J. Hembre.

 

Prosjekter:

Trivsel i Tromsø

Digitale læringsomgivelser (ProTed prosjekt v/Lisbet Rønningsbakk)

Thematic Network on Distance Education and E-learning (Arctic University)
L-21: Learning in the 21st Century (HSH prosjekt)

Remote observations with optical sensors


Kontaktperson(er):Steinar Thorvaldsen

Skip to main content