Teknologi og læring

Gruppen er engasjert i forskning innen læringsteknologi (EdTech), som omhandler bruk av IKT i formidling og læring, både i skole og samfunn. Dette skjer via et bredt spekter av aktiviteter som strekker seg fra fagartikler til konferanser, fagnettverk og media.  Aktiviteten i gruppen er ikke samlet rundt et stort prosjekt, men medlemmene deltar i ulike prosjekter. En del medlemmer tilhører også andre forskningsgrupper, og gruppen deltar i internasjonale nettverk.

Forskningsgruppen ble startet i 2008 med navn Realfagsformidling og IKT i et nordområdeperspektiv. Den endret navn til Teknologi og læring i 2017, etter at naturfagdelen ble etablert som egen forskningsgruppe. I gruppen arbeides med alle typer spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning og læring i digitale læringsomgivelser. Det er viktig å kunne dokumentere effekten av de ulike typer læringsteknologier, både på kort og lang sikt. Målet er å finne fram til gode teknologistøttede undervisnings- og læringsprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning. Flere av gruppens medlemmer har deltatt i  samarbeids- og forskningsprosjekt tilknyttet e-læring og/eller nordområdekunnskap. Dette gjelder særlig mot Russland, men også andre land er med i nettverkene.

Medlemmer:

Professor Steinar Thorvaldsen (leder), professor Torsten Aslaksen, professor emeritus John Rønning, professor Peter Øhrstrøm (Aalborg universitet), førstelektor Geir Olaf Pettersen, universitetslektor Andy B. Sortland, førsteaman Vidar Vambheim, professor Ketil Lenert Hansen, førsteaman Gunstein Egeberg (Universitetet i Sørøst Norge), førsteaman Siri Sollid Madsen, studieprogramleder Helge Habbestad , PhD Johannes Sæleset og høgskulelektor Kari Jeanette  Hjelmen (Høgskulen på Vestlandet).

Stipendiat Oda J. Hembre.

 

Prosjekter:

Trivsel i Tromsø
Thematic Network on Distance Education and E-learning (Arctic University)
L-21: Learning in the 21st Century (HSH prosjekt, avsluttet)
IKT og læring

Remote observations with optical sensors


Kontaktperson(er): Steinar Thorvaldsen