Teknologi og læring

Gruppen er engasjert i forskning innen læringsteknologi (EdTech), som omhandler bruk av IKT til formidling og læring i alle deler av samfunnet. Dette skjer via et bredt spekter av aktiviteter som strekker seg fra fagartikler til konferanser, fagnettverk og media.  Aktiviteten i gruppen er ikke samlet rundt ett stort prosjekt, men medlemmene deltar i ulike prosjekter. En del medlemmer tilhører også andre forskningsgrupper, og gruppen deltar i internasjonale nettverk.

Forskningsgruppen ble startet i 2008 med navn Realfagsformidling og IKT i et nordområdeperspektiv. Den endret navn til Teknologi og læring i 2017, etter at naturfagdelen ble etablert som egen forskningsgruppe. I gruppen arbeides med alle typer spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning og læring i digitale læringsomgivelser. Det er viktig å kunne dokumentere effekten av de ulike typer læringsteknologier, både på kort og lang sikt. Målet er å finne fram til gode teknologistøttede undervisnings- og læringsprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning. Flere av gruppens medlemmer har deltatt i  samarbeids- og forskningsprosjekt tilknyttet e-læring og/eller nordområdekunnskap, både nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmer:

Professor Steinar Thorvaldsen (leder), førsteaman Siri Sollid Madsen, professor Torsten Aslaksen, professor Peter Øhrstrøm (Aalborg universitet), førstelektor Geir Olaf Pettersen, universitetslektor Andy B. Sortland, førsteaman Vidar Vambheim, professor Ketil Lenert Hansen, førsteaman Gunstein Egeberg (Universitetet i Sørøst Norge), studieprogramleder Helge Habbestad , PhD Johannes Sæleset, førstelektor Maria Dardanou, universitetslektor Torstein Unstad og høgskulelektor Kari Jeanette  Hjelmen (Høgskulen på Vestlandet).

Stipendiat: Nils Christian Tveiterås

Prosjekter:

DigiCross (Digital technology across borders)
IKT og læring
Trivsel i Tromsø
Remote observations with optical sensors
Thematic Network on Distance Education and E-learning (Arctic University, avsluttet 2022)
L-21: Learning in the 21st Century (HSH prosjekt, avsluttet 2017)


Kontaktperson(er): Steinar Thorvaldsen. Siri Sollid Madsen.