Teknologi og læring

Gruppen er engasjert i forskning innen læringsteknologi (EdTech), som omhandler bruk av IKT til formidling og læring i alle deler av samfunnet. Dette skjer via et bredt spekter av aktiviteter som strekker seg fra fagartikler til konferanser, fagnettverk og media.  Aktiviteten i gruppen er ikke samlet rundt ett stort prosjekt, men medlemmene deltar i ulike prosjekter. En del medlemmer tilhører også andre forskningsgrupper, og gruppen deltar i internasjonale nettverk.

Forskningsgruppen ble startet i 2008 med navn Realfagsformidling og IKT i et nordområdeperspektiv. Den endret navn til Teknologi og læring i 2017. I gruppen arbeides med alle typer spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning og læring i digitale læringsomgivelser. Det er viktig å kunne dokumentere effekten av de ulike typer læringsteknologier, både på kort og lang sikt. Målet er å finne fram til gode teknologistøttede undervisnings- og læringsprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning. Flere av gruppens medlemmer har deltatt i  samarbeids- og forskningsprosjekt tilknyttet e-læring og/eller nordområdekunnskap, både nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmer:

Førsteaman Siri Sollid Madsen, (leder), professor Steinar Thorvaldsen, professor Torsten Aslaksen, professor Peter Øhrstrøm (Aalborg universitet), førsteaman Gunstein Egeberg (Universitetet i Sørøst Norge), studieprogramleder Helge Habbestad , PhD Johannes Sæleset, førstelektor Maria Dardanou, universitetslektor Torstein Unstad og høgskulelektor Kari Jeanette  Hjelmen (Høgskulen på Vestlandet).

Stipendiat: Nils Christian Tveiterås

Prosjekter:

DigiCross (Digital technology across borders)
IKT og læring
Trivsel i Tromsø
Remote observations with optical sensors
Thematic Network on Distance Education and E-learning (Arctic University, avsluttet 2022)
L-21: Learning in the 21st Century (HSH prosjekt, avsluttet 2017)


Kontaktperson: Siri Sollid Madsen.