Personkort bilde

Mark Stenersen

Prosjektleder, Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning. Result
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 
http://uit.academia.edu/MarkStenersen

Visual design:
Design Thinking and visual communication strategy
Graphic design theory
Print development

Web & electronic publishing:
Multiple Choice Response Map,
UCD, GUI, UI design og Development,
Usability,
Prototyping
MOOC development
LMS & CMS Course Dev

Learning:
Course design
Presentation technique

 

Design og grafisk utforming på nett, formiding, presentasjonteknikk, 

Grafisk designer og rådgiver innen visuell kommunikasjon, utvikling av nettkurs, webdesign og UX, GUI, usability, EdTech og brukerorientert design. 

 • Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein; Solberg, Mariann; Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark. Teaching information literacy in higher education: Effective teaching and active learning. Chandos Publishing 2017 ISBN 9780081009215.

 • Dørum, Kine; Bergli, Terje Anders; Stenersen, Mark. Catching the Wave or Drowning in the Surf? Production Efficiency, Quality, and Pedagogical Value of Video Teaching.. International Conference for Educational Media 2017-09-20 - 2017-09-22 2017.

 • Stenersen, Mark. LOFOTEN | ULIKE VERDIER. 2017.

 • Stenersen, Mark; Andreassen, Helene N.. Tilgjengeliggjøring gjennom brukerorientert design. VIRAK 2017 2017-06-12 - 2017-09-13 2017.

 • Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark. God kildebruk for oss alle: de akademiske verdier satt i praksis. Det 75. norske bibliotekmøte 2016-03-09 - 2016-03-11 2016.

 • Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Låg, Torstein. Student interaction with online IL content: The impact of exam structure and course design. European Conference on Information Literacy (ECIL) 2016-10-10 - 2016-10-13 2016.

 • Stenersen, Mark; Larsen, Jelena. Educating the educators Lessons learned by moving towards open, free and self-paced online resources in higher education.. EDULEARN 2016 (Sammendrag: dx.doi.org/10.21125/edulearn.2016.1383) 2016-07-04 - 2016-07-06 2016.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Stenersen, Mark. Bridging the gap: easing the transition to higher education with an information literacy MOOC. 2016 ISBN 9781783300495.s 119 - 131.

 • Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Stenersen, Mark. The long and winding road: Insights from student misconceptions. European Conference on Information Literacy (ECIL) 2015-10-19 - 2015-10-22 2015.

 • Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein. Like a bridge over troubled water: Økt læring og forståelse av akademia eksemplifisert ved et interaktivt nettmøte mellom universitetet og den nye studenten. UH-bibliotekkonferansen 2015 2015-06-18 - 2015-06-19 2015.

 • Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Stenersen, Mark. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy thinking. I. Librarians' Information Literacy Annual Conference (LILAC) 2014 2014-04-23 - 2014-04-25 2014.

 • Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. II (PechaKucha). European Conference on Information Literacy (ECIL) 2014 2014-10-20 - 2014-10-23 2014.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Låg, Torstein; Stenersen, Mark. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. III. Internet Librarian International (ILI) 14 2014-10-21 - 2014-10-22 2014.

 • Låg, Torstein; Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Stenersen, Mark. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. IV. Fagdagen "Biblioteket som læringsarena" 2014-10-24 - 2014-10-24 2014.

 • Stenersen, Mark; Andreassen, Helene N.. I AM LANGUAGE [2013]. I am Language - Exhibition on language diversity 2013-11-06 - 2014-01-15 2013.

 • Dørum, Kine; Bergli, Terje Anders; Stenersen, Mark. Catching the Wave or Drowning in the Surf? Production Efficiency, Quality, and Pedagogical Value of Video Teaching.. International Conference for Educational Media 2017-09-20 - 2017-09-22 2017.

 • Stenersen, Mark. LOFOTEN | ULIKE VERDIER. 2017.

 • Stenersen, Mark; Andreassen, Helene N.. Tilgjengeliggjøring gjennom brukerorientert design. VIRAK 2017 2017-06-12 - 2017-09-13 2017.

 • Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark. God kildebruk for oss alle: de akademiske verdier satt i praksis. Det 75. norske bibliotekmøte 2016-03-09 - 2016-03-11 2016.

 • Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Låg, Torstein. Student interaction with online IL content: The impact of exam structure and course design. European Conference on Information Literacy (ECIL) 2016-10-10 - 2016-10-13 2016.

 • Stenersen, Mark; Larsen, Jelena. Educating the educators Lessons learned by moving towards open, free and self-paced online resources in higher education.. EDULEARN 2016 (Sammendrag: dx.doi.org/10.21125/edulearn.2016.1383) 2016-07-04 - 2016-07-06 2016.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Stenersen, Mark. Bridging the gap: easing the transition to higher education with an information literacy MOOC. 2016 ISBN 9781783300495.s 119 - 131.

 • Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Stenersen, Mark. The long and winding road: Insights from student misconceptions. European Conference on Information Literacy (ECIL) 2015-10-19 - 2015-10-22 2015.

 • Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein. Like a bridge over troubled water: Økt læring og forståelse av akademia eksemplifisert ved et interaktivt nettmøte mellom universitetet og den nye studenten. UH-bibliotekkonferansen 2015 2015-06-18 - 2015-06-19 2015.

 • Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Stenersen, Mark. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy thinking. I. Librarians' Information Literacy Annual Conference (LILAC) 2014 2014-04-23 - 2014-04-25 2014.

 • Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. II (PechaKucha). European Conference on Information Literacy (ECIL) 2014 2014-10-20 - 2014-10-23 2014.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Låg, Torstein; Stenersen, Mark. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. III. Internet Librarian International (ILI) 14 2014-10-21 - 2014-10-22 2014.

 • Låg, Torstein; Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Stenersen, Mark. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. IV. Fagdagen "Biblioteket som læringsarena" 2014-10-24 - 2014-10-24 2014.

 • Stenersen, Mark; Andreassen, Helene N.. I AM LANGUAGE [2013]. I am Language - Exhibition on language diversity 2013-11-06 - 2014-01-15 2013.

 • [Loading...]