Personkort bilde
Foto: pfh

Per Frank Hansen

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi Result
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Undervisningsteknologi, nettbasert undervisning.

Teknisk og administrativt ansvar for filmstudio og WebTV produksjon for undervisning, formidling- og informasjons arbeid. Rådgivning i bruk og valg av teknologi, støtte og produksjon av nettbasert undervisning.

  • Lorem, Geir F; Hansen, Per Frank. Økologiske studier - en introduksjon. (Fulltekst: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/d86f073840ba45e5a5ff0af273eb02001d 2015.

  • McLeod, Kim; Hansen, Per Frank; Lorem, Geir F. Visual Methods - an introduction. (Fulltekst: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/catalogs/visualmethods 2015.

  • Lorem, Geir F; Hansen, Per Frank. Økologiske studier - en introduksjon. (Fulltekst: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/d86f073840ba45e5a5ff0af273eb02001d 2015.

  • McLeod, Kim; Hansen, Per Frank; Lorem, Geir F. Visual Methods - an introduction. (Fulltekst: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/catalogs/visualmethods 2015.

  • [Loading...]