Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Forskningsadministrasjon


Bogstrand, Lena Cecilie

Rådgiver - ph.d.-utdanning
Enhet for administrative tjenester HSL

Anda, Nina Norum

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning og innovasjon

Yang, Nannan

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Kvalitetssystem / Forskningsadministrasjon / Regelverk / Vakt og alarm / Molekylærbiologiske teknikker / PKR-metode / Proteinanalyse Forskningsinteresser:

Biospecimen quality, peptide and cancer


Eriksen, Elisabeth Leithe

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Røberg, Stian

Faggruppeleder Prosjektkontoret Helsefak
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Holman, Oliver

seniorrådgiver, prosjektkontoret
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Grange, Huw Robert

Førstebibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
Jobber med:
Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Databaser / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsadministrasjon Forskningsinteresser:

Jeg har bakgrunn fra litteratur- og språkvitenskap, med doktorgrad innen fransk litteratur fra Universitetet i Cambridge og stillinger som postdoktor og universitetslektor ved Universitetet i Oxford. Siden 2019 har jeg gjennomført forskning innen feltet medisinsk humaniora.


Thordarson, Diana Santalova

Forskningsrådgiver, forskningsstøtteteamets leder.
Enhet for administrative tjenester IVT

Aune, Tonje

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Bakkelund, Elisabeth Blix

seniorrådgiver innovasjon og entreprenørskap
Seksjon for forskning og innovasjon