Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Forskningsadministrasjon


Bogstrand, Lena Cecilie

Rådgiver ph.d.-utdanning
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Anda, Nina Norum

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Yang, Nannan

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Kvalitetssystem / Forskningsadministrasjon / Regelverk / Vakt og alarm / Molekylærbiologiske teknikker / PKR-metode / Proteinanalyse Forskningsinteresser:

Biospecimen quality, peptide and cancer


Mikalsen, Theresa

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Skare, Olav

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Holman, Oliver

seniorrådgiver, prosjektkontoret
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Wæhler, Turid Austin

Stipendiat (ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning) og rådgiver (ved Det helsevitenskapelige fakultet, i 100 % forskningspermisjon til mars 2023).
Institutt for språk og kultur
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Prosjektledelse / Formidling/spredning / Forskerskole / Forskningsadministrasjon / Forskningssamarbeid / National Institutes of Health (NIH) / Nord-Sør-programmer og satsninger / Samarbeidsavtaler / Nettpublisering Forskningsinteresser:

Internasjonalt samarbeid, global helse, beredskap, helsesystemer, ressurspolitikk, Russland og tidligere Sovjetunionen. 


Korsnes, Lena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Harstad
+4777058269

Aune, Tonje

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak