Bilde av Aune, Tonje
Bilde av Aune, Tonje
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak tonje.aune@uit.no +4777058162 Her finner du meg

Tonje Aune


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Prosjektøkonom ved Prosjektkontoret på Det helsevitenskapelige fakultet.

Bistår med budsjettering, rapportering, søknadsarbeid, økonomisk oppfølging og annet knyttet til eksternfinansierte prosjekter på fakultetet, med fokus på følgende institutt:

  • Institutt for medisinsk biologi
  • Institutt for klinisk odontologi
  • Institutt for vernepleie
  • Institutt for farmasi