Bilde av Prick, Angelique
Bilde av Prick, Angelique
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak angelique.prick@uit.no +4777644045 Her finner du meg

Angelique Prick


Forskningsrådgiver, Eksternfinansiering

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er tillagt spesielt ansvar for fakultetets forskningsadministrative tjenester, herunder:


Publikasjoner utenom Cristin

Bibsys


Forskningsinteresser

Periglasial geomorfologi; klima og kryosfæren