Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Analyse


Mikalsen, Theresa

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Aarbø, Anders

Faggruppe for utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
ADM B.335
+4777660642

Dubourg, Paul

Overingeniør - Laboratoriesikkerhet, næringssaltanalyse, POC/PON-analyse
Institutt for arktisk og marin biologi

Lien, Kristin

Analytiker
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet