Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Analyse


Anda, Nina Norum

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning og innovasjon

Amundsen, Hilde Beate

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - etter- og videreutdanning og livslang læring
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Mikalsen, Øyvind Hjuring

Konstituert seksjonsleder - Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Aarbø, Anders

Seniorrådgiver
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
ADM B.335
+4777660642

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

+4778450145

Lien, Kristin

Analytiker
Seksjon for forskning og innovasjon