Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Analyse


Amundsen, Hilde Beate

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Øye, Lene Emilie

Konstituert leder for seksjon for forskning, utdanning og formidling, Det juridiske fakultet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Aarbø, Anders

Faggruppe for utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
ADM B.335
+4777660642

Lien, Kristin

Analytiker
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet