Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Litteratursøk


Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Løkse, Mariann Cecilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Stenhaug, Bente Annie

Juridisk rådgiver
Seksjon for studieadministrasjon
Administrasjonsbygget B224
+4777644142

Andreassen, Helene Nordgård

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat Forskningsinteresser:

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi


Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig emner med tilknytning til det europeiske 1500-, 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Edisjonsfilologi


Hansen, Elin

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
MH B6. 015
+4777660788

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Musikkbiblioteket
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538

Revold, Siri Adelina

Spesialbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket

+4777660457

Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Hammerfestbiblioteket
L55 - Hammerfest
+4778450618

Rones, Torild Karine

Spesialbibliotekar
Narvikbiblioteket
Narvik E2620
+4776966412

Karpova, Anna

Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Databaser / Bibliotek / Biblioteksveiledning / Referanseverktøy / Publikumskontakt / Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Forskningsstøtte Forskningsinteresser:

Bibliometri, vitenskapelig publisering, siteringsanalyse


Hansen, Poul Henning Gustaf

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc. 


Mariano, Randolf

Stipendiat/Forsker/Lektor Bibliotek-, medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Jobber med:
Undervisning / Forskningsformidling / Litteratursøk Forskningsinteresser:

Library Diplomacy; Global Public Sphere; International Librarianship; Knowledge Management; Open Educational Resources and Open Access; Sustainable Development and Sustainability in Libraries, Archives, and Museums (LAMs); Systematic and Scoping Reviews; Thematic Analysis; Digital Qualitative Methods