Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rekruttering


Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Undseth, Kjetil

Seksjonssjef
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Engkvist, Yngve

Seniorrådgiver, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte - stipendiater og postdoktorer
Seksjon for rekruttering

Sildnes, Unni

Seniorrådgiver, samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Kirkenes
+4778450560

Martinussen, Ingrid Kvist

Rådgiver / Administrasjon
Institutt for fysikk og teknologi

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Kvanli, Anders

Studiekonsulent, International Fisheries Management, Marin bioteknologi
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Rekruttering

Høydal, Anne

Personal (HR- ansvarlig på delegasjon), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Spaun, Trude

Rådgiver - Personal og organisasjon
Enhet for administrative tjenester HSL

Hovrud, Karina

Førstekonsulent personal
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
ILP-bygget 3.030
+4777645475

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Renland, Maren Waagaard

Rådgiver Ocean Leadership
Norges fiskerihøgskole