Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt





Ansatte med arbeidsområde Rekruttering


Bårdsen Tøllefsen, Inga

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Jobber med:
Studieadministrasjon / Studentrekruttering / Rekruttering / Canvas / Delstudier i utlandet / Digital eksamen / Eksamen / Emner / Felles studentsystem FS / Semesterstart / Studieplaner / Studieveiledning / Utlysninger / WISEflow / Nettpublisering Forskningsinteresser:

Yoga (modern postural yoga) i moderne vestlige samfunn
Nyreligiøsitet/ New Religious Movements
Religion og media/ populærkultur
Vestlig esoterisme
Religion, natur og klima
Hinduisme og andre asiatiske religioner (historiske og samtidige former)
Religion og kjønn
Hverdagsreligiøsitet/lived religion


Geografisk fokus: Vestlige samfunn, India

Metodiske tilnærminger: Etnografiske studier, dokumentanalyse, mediastudier m.m.


Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Undseth, Kjetil

Seksjonssjef
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Engkvist, Yngve

Seniorrådgiver, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte - stipendiater
Seksjon for rekruttering

Sildnes, Unni

Seniorrådgiver, samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Kirkenes
+4778450560

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Kvanli, Anders

Studiekonsulent, International Fisheries Management, Marin bioteknologi
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Rekruttering

Høydal, Anne

Personal (HR- ansvarlig på delegasjon), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Renland, Maren Waagaard

Rådgiver Ocean Leadership
Norges fiskerihøgskole