Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rekruttering


Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Kvanli, Anders

Studiekonsulent, International Fisheries Management, Marin bioteknologi
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Rekruttering

Renland, Maren Waagaard

Rådgiver Ocean Leadership
Norges fiskerihøgskole

Sildnes, Unni

Seniorrådgiver, samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Kirkenes
+4778450560

Høydal, Anne

Personal (HR- ansvarlig på delegasjon), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte - stipendiater
Seksjon for rekruttering

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Undseth, Kjetil

Seksjonssjef
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Engkvist, Yngve

Seniorrådgiver, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk