Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rekruttering


Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Undseth, Kjetil

Seksjonssjef
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Johansen, Ingrid

Kontorsjef
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
MH L9.357
+4777625255

Engkvist, Yngve

Seniorrådgiver, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Sildnes, Unni

Seniorrådgiver, samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Kirkenes
+4778450560

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Klaussen, Matilde

Personalrådgiver ved IHO
Institutt for helse- og omsorgsfag

Kvanli, Anders

Rådgiver, Bioteknologi, Marin bioteknologi, eksamensadministrasjon
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Rekruttering

Høydal, Anne

Staben, personalansvarlig på delegasjon, organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Spaun, Trude

Førstekonsulent - lederstøtte
Enhet for administrative tjenester HSL