Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Arrangementer


Sannhets- og forsoningskommisjonen informerer samiske veivisere

21. september     12:00     Sami Allaskuvla     Digitalt    

FemArc - Tverrvitenskapelig nettverk i feministisk teori og kjønnsperspektiver ved UiT

21. september     13:00     Centre for Women's and Gender Research     Tromsø    

Trening i arbeidstida: Bli sprek og glad sammen med gode kollegaer TIRSDAG 21.09.21 kl 15:15

21. september     15:15     MH bygget, gymsalen plan 8     Tromsø    

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte Tennevoll/Deannjá i Lavangen kommune

22. september     18:00     Lauvhallen, Tennevoll     Digitalt, Annet    

Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Ytringsfrihetskommisjonen

23. september     10:00     Nettarrangement     Digitalt