Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


English flag   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi bidrar til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiTVi har campus i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Arrangementer


Chewing on Sustainability

24. juni     12:15     Árdna – the Sami cultural house of UiT     Tromsø    

AquaVitae Scientific Conference day 2

1. oktober     14:15     Teams     Digitalt