Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


English flag   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:
[Loading...]


Arrangementer


Trial lecture - MSc in Business Administration-Strategic Management Samira Sahebal Zamani

31. januar     10:15     Perspektivet 01.202, Handelshøgskolen     Tromsø    

Disputas - MSc in Business Administration-Strategic Management Samira Sahebal Zamani

31. januar     12:15     Perspektivet 01.202, Handelshøgskolen     Tromsø    

Innovasjonsfrokost UiT Talent

7. februar     09:00     Digitalt     Digitalt    

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Ordinært kommisjonsmøte

8. februar     09:00     Oslo     Annet