English flag   

Takvatnet feltstasjon


Foto for infrastruktur

Ferskvannsgruppas feltstasjon ligger idyllisk til ved Takvatn i indre Troms, og er et sentralt utgangspunkt for vår forskning på innsjølevende fiskebestander – og da primært røye.

I tillegg arrangeres det ulike feltkurs for studenter her, hvor økologisk teori kombineres med praktiske demonstrasjoner og studier. Det betyr bl.a. at studentene bokstavelig talt får «hands-on-experience» med grunnlaget for all biologisk forskning, nemlig innsamling og analyser av ulike materialer. Videre er stasjonen også blitt et naturlig og trivelig samlingspunkt for både faglige seminarer/diskusjoner og ulike sosiale markeringer innen gruppa.

I hovedbygget litt oppe i lia finnes en fin liten kjøkken- og stuekrok, spisebord og et par soverom. Med noen ekstra feltsenger og madrasser er det i et knipetak overnattingsplass til ca. 15 personer. Nede ved vannkanten ligger et romslig naust som huser et nytt laboratorium med plass til opptil seks personer, en stødig aluminiumsbåt og diverse utstyr.

Vi ønsker alle interesserte studenter og forskere hjertelig velkommen!

Takvatn feltstasjon

Studenter med ørret og røye

Ørret

Takvatnet på kartet:


Vis større kart


Kontaktinformasjon

Forskergruppe Freshwater Ecology

Spørsmål om bruk av feltstasjonen: 
Karin Strand Johannessen, Institutt for arktisk og marin økologi

Type: Feltstasjon

Sideansvarlig: Johannessen, Karin Strand