VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR ARKTISK OG MARIN BIOLOGI

Forskningen spenner veldig vidt - fra hav til fjell, fra individ til økosystem og fra mikroorganismer til arktiske dyr. Felles for all denne aktiviteten er at vi forsøker å forstå sammenhenger i komplekse biologiske systemer, slik at vi i fellesskap skal være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. 

 

Ansatte ved Institutt for arktisk og marin biologi:


Kvalhale-lav-profi-for-nett-Audun-Rikardsen-l.jpg
Siste nyheter

ReinSquare.jpg
Stress i reinflokken kan gjøre reinen syk og blind

En ny doktorgrad ved UiT har ny kunnskap om et utbredt virus blant reinsdyr i Fennoscandia.


Les nyhetssaken

Zooplankton_midnightsun_northpole_JBergeSquare.jpg
Dyr på Nordpolen følger sin egen klokke

Verdens største daglige pendling skjer i havene våre. Hver eneste dag beveger fisk og dyreplankton seg vertikalt, opp og ned i havet, ettersom lysforholdene endrer seg. Men på Nordpolen endrer polarnatta forholdene.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Vi følger fire satellittmerkede knølkvaler på deres vandring. Følg prosjektet Whaletrack her.

 Se filmen om vårt biologi program!