VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR ARKTISK OG MARIN BIOLOGI

Forskningen spenner veldig vidt - fra hav til fjell, fra individ til økosystem og fra mikroorganismer til arktiske dyr. Felles for all denne aktiviteten er at vi forsøker å forstå sammenhenger i komplekse biologiske systemer, slik at vi i fellesskap skal være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. 

 

Ansatte ved Institutt for arktisk og marin biologi:


Kvalhale-lav-profi-for-nett-Audun-Rikardsen-l.jpg
Siste nyheter

Audun Barentshavknøl under vann, nært (kvadratisk for Ellen).jpg
Why does the humpback whale migrate?

A Norwegian all-you-can-eat herring feast in the fall and winter, followed by a spring break party in the Caribbean... What a life! Maybe that's why humpback whales keep commuting back and forth between the two extremes.


Les nyhetssaken

A_groenlandssel.jpg
Seler slippes fri etter forskningsprosjekt

I to og et halvt år var tre seler i et basseng på UiTs campus. I høst fikk de dra hjem til Barentshavet, etter å ha bidratt med verdifull kunnskap om sjøpattedyr.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

Vi følger fire satellittmerkede knølkvaler på deres vandring. Følg prosjektet Whaletrack her.

 Se filmen om vårt biologi program!