Velkommen til Arktisk og marin biologi

VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR ARKTISK OG MARIN BIOLOGI

Forskningen spenner veldig vidt - fra hav til fjell, fra individ til økosystem og fra mikroorganismer til hval og moskus. Felles for all denne aktiviteten er at vi forsøker å forstå sammenhenger i komplekse biologiske systemer, slik at vi i fellesskap skal være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. 

 

Ansatte ved Arktisk og marin biologi:


Kvalhale-lav-profi-for-nett-Audun-Rikardsen-l.jpg
Siste nyheter

Arild O  Eidesen1.jpg
Retten til fesken – er en revolusjon på trappene? Fordeling av havets ressurser er et brennhett tema. Dagens system for fiskekvoter har nylig blitt evaluert av et regjeringsoppnevnt utvalg. Hvilke endringer foreslår utvalget? Onsdag holdes et åpent seminar med utvalgets leder, Arild O. Eidesen.
Les nyhetssaken

HODE (1 of 1).jpg
Hoppekrepsenes skjebne i et varmere polhav Hoppekrepsene er veldig effektiv i å utnytte den korte planteplanktonoppblomstringen i nord og er viktige byttedyr for mange fiskearter, sjøfugl og marine pattedyr i polhavet og regionene rundt. Avhandlingen ser nærmere på hvordan to forskjellige hoppekrepsarter blir påvirket av temperaturøkning. MSc i biologi Ulrike Grote ved AMB  forsvarte 21.3  offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:"Calanus glacialis and C. finmarchicus in a warming Arctic - Implications of increasing temperature at the individual and population level"
 

Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: EWMA2: Northern Environmental Management The main objective for the project is to develop a distinct Northern Norwegian competence cluster in waste handling in the Arctic oil industry and shipping. Through research and education, the project will build new knowledge on how to handle waste from this industry in a more proper manner in the high north region and cold environment.
Prosjekt: COAT COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra - is the response of the Fram Centre (High North Research Centre for Climate and the Environment) to the international calls for ecosystem-based climate impact observatories in the terrestrial arctic. COAT is a system for long-term adaptive ecosystem monitoring based on food-web theory, and aims to become the world’s most comprehensive and management relevant long-term research enterprise for arctic terrestrial ecosystems. A peer reviewed science plan for COAT has been published as an issue of the Fram Centre report series.
Våre studier

[Loading...]

Annet

Vi følger fire satellittmerkede knølkvaler på deres vandring. Følg prosjektet Whaletrack her.

 Se filmen om vårt biologi program!

Skip to main content