Havbruksstasjonen i Tromsø


Foto for infrastruktur

Havbruksstasjonen i Tromsø har egen nettside: Havbruksstasjonen.no

Havbruksstasjonen er et forskningsanlegg for studier av marin fisk, ferskvannsfisk, skalldyr, skjell og andre akvatiske organismer.

Havbruksstasjonen eies og brukes av UiT Norges arktiske universitet og Nofima. Havbruksstasjonen brukes også av næringslivet og andre forsknings- og utviklingsmiljøer.


Kontaktinformasjon

Havbruksstasjonen i Tromsø AS
Skarsfjordvegen 860, 9131 Kårvik
Telefon: +47 77 66 74 00
E-post: e-post@havbruksstasjonen.no

Type: Feltstasjon

Sideansvarlig: Aspen, Terje M