Forskning – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskning – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskningsaktiviteten omfatter både naturvitenskapelige og samfunnsfaglige fagfelt. Tverrfaglighet og samarbeid er viktig.

Klima, miljø og ressursforvaltning er sentrale forskningsområder ved Institutt for arktisk og marin biologi. Kunnskapen strekker seg fra celle- og molekylærbiologi til komplekse økosystemer i nordlige populasjoner.

Ved Handelshøgskolen står bærekraftig utvikling av et kreativt og konkurransedyktig næringsliv sentralt. Hva er betingelsene for lønnsomme bedrifter i nord? Hvordan kommersialisere forskning og forretningsideer? Hva skal til for å etablere ei ny næring, og hvilken strategi bør benyttes?

Forskningsaktiviteten ved Norges fiskerihøgskole er knyttet til to hovedtemaer, marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning.

Les mer om forskningen på instituttenes egne sider.

Vi har 106 prosjekter ved enheten:
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser