Forskning – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskning – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskningsaktiviteten omfatter både naturvitenskapelige og samfunnsfaglige fagfelt. Tverrfaglighet og samarbeid er viktig.

Klima, miljø og ressursforvaltning er sentrale forskningsområder ved Institutt for arktisk og marin biologi. Kunnskapen strekker seg fra celle- og molekylærbiologi til komplekse økosystemer i nordlige populasjoner.

Ved Handelshøgskolen står bærekraftig utvikling av et kreativt og konkurransedyktig næringsliv sentralt. Hva er betingelsene for lønnsomme bedrifter i nord? Hvordan kommersialisere forskning og forretningsideer? Hva skal til for å etablere ei ny næring, og hvilken strategi bør benyttes?

Forskningsaktiviteten ved Norges fiskerihøgskole er knyttet til to hovedtemaer, marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning.

Les mer om forskningen på instituttenes egne sider.

Vi har 84 prosjekter ved enheten:
Doktorgradsavhandlinger:
Rahman, Ataur : Bioactivity profiling and mode of action studies of antibacterial and antibiofilm agents of marine origin Dybwad, Christine : Vertical Carbon Export in a Changing Arctic Seasonal Ice Zone: Composition and seasonality in the area north of Svalbard and in an Arctic glacial fjord Vogel, Emma : The influence of prey distribution on marine top predator movements

Masteroppgaver:
Huntsaar, Maria : To keep or not to keep track of time in eternal sunshine? Diel activity patterns of Svalbard arthropods during polar day Staurland, Marie Østlid : Diel activity rhythms in wild songbirds in the Subarctic Eikeland, Oline : Nutritious and delicious? A non-invasive study of food plant choices by Svalbard reindeer in Summer and late Autumn

Artikler og rapporter:
Straume, Hans-Martin / Asche, Frank / Oglend, Atle / Gaasland, Ivar / Pettersen, Ingrid Kristine / Sogn-Grundvåg, Geir : The structure of Norwegian seafood trade Passantino, Letizia / Corriero, Aldo / Pousis, Christo / Zupa, Rosa / Perillo, Antonella / Superio, Joshua Lustracion / Swain, Jaya Kumari / Foss, Atle / Galindo-Villegas, Jorge / Ventriglia, Gianluca : Hepatic melanomacrophage centers in the arctic cultured fish Cyclopterus lumpus are not indicative of its health state Tenningen, Maria / Sivle, Lise Doksæter / Biuw, Martin / Rikardsen, Audun H. : Sluttrapport for prosjekt: "Kartlegging og testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval" - FHF 901681

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser