Forskning – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskning – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskningsaktiviteten omfatter både naturvitenskapelige og samfunnsfaglige fagfelt. Tverrfaglighet og samarbeid er viktig.

Klima, miljø og ressursforvaltning er sentrale forskningsområder ved Institutt for arktisk og marin biologi. Kunnskapen strekker seg fra celle- og molekylærbiologi til komplekse økosystemer i nordlige populasjoner.

Ved Handelshøgskolen står bærekraftig utvikling av et kreativt og konkurransedyktig næringsliv sentralt. Hva er betingelsene for lønnsomme bedrifter i nord? Hvordan kommersialisere forskning og forretningsideer? Hva skal til for å etablere ei ny næring, og hvilken strategi bør benyttes?

Forskningsaktiviteten ved Norges fiskerihøgskole er knyttet til to hovedtemaer, marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning.

Les mer om forskningen på instituttenes egne sider.

Vi har 85 forskningsprosjekter ved enheten:
Doktorgradsavhandlinger:
Schneider, Yannik Karl-Heinz : Bioactive secondary metabolites from bacteria. Natural products from marine and terrestrial bacteria, dereplication, isolation and investigation of bacterial secondary metabolites Petit Bon, Matteo : Short-term tundra plant-community nutrient responses to herbivory and warming: New insights from Near infrared-reflectance spectroscopy methodology Muñoz, Lorena : Mapping nature’s contribution to people: Opportunities and limitations of crowdsourced data to identify place-based values and conservation concerns

Masteroppgaver:
Grann-Meyer, Erlend : Chrysochromulina leadbeateri - Understanding the Presumed Causal Agent Behind the Harmful Algal Bloom of 2019 Afzal, Muhammad Bilal : Overexpression analysis of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) R2R3-MYB transcription factors Dhakal, Binita : Change in sugar levels and related gene expression during bilberry fruit development and ripening

Artikler og rapporter:
Vondolia, Godwin K / Chen, Wenting / Armstrong, Claire W. / Norling, Magnus D : Bioeconomic Modelling of Coastal Cod and Kelp Forest Interactions: Co-benefits of Habitat Services, Fisheries and Carbon Sinks Schneider, Yannik Karl-Heinz : Bioactive secondary metabolites from bacteria. Natural products from marine and terrestrial bacteria, dereplication, isolation and investigation of bacterial secondary metabolites Petit Bon, Matteo : Short-term tundra plant-community nutrient responses to herbivory and warming: New insights from Near infrared-reflectance spectroscopy methodology

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser