Studiekatalog

25 studieprogrammer:

- master, 5 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- årsstudium, 1 år
- erfaringsbasert master, 3 år
- master, 2 år
- Experience-based master, 3 år
- årsstudium, 2 år
- årsstudium, 1 år
- master, 2 år
- erfaringsbasert master, 5 semestre