English flag   

F/F Kronprins Haakon


Foto for infrastruktur

Fysiske mål: 

    Lengde: 100 meter
    Bredde: 21 meter
    Dypgang: 8,5 meter 
    Bruttotonnasje: 10 900 tonn

Operasjon:

    Rekkevidde: 15 000 nautiske mil (dvs. tur-retur Tromsø–Cape Town)
    Kan gå 65 dager i marsjfart.
    Rom til 55 personer fordelt på 38 lugarer. Tar 40 passasjerer.

Brukere:
 

    50 % UiT Norges arktiske universitet
    30 % Norsk polarinstitutt 
    20 % Havforskningsinstituttet (drift)
    Erstatter NPs «Lance»

Framdriftssystem

    Diesel-elektrisk
    Motorer: 2 x 4100 ekW/720 rpm dieselgeneratorer, 2 x 2750 ekW/720 rpm, dieselgeneratorer, 1 x 1 MW LNG-drevet generatorsett
    Propeller: 2x5 MW azimuth-propeller, 2 baugthrustere (900 og 1400 kW)

Utstrålt støy til vann:

    Fartøyet er spesifisert i henhold til ICES 209 med hensyn til utstrålt støy til vann. Støykravet for frekvenser under 1 kHz er redusert ift. ICES 209 pga. støy fra gir i propellsystemene (Z-drives) som var kjent på forhånd. 

Isklasse:

    Polar Class 3 (operasjon i 2-årig is)  
    Kan gå i 3,5 knop i 1 meter tykk is med 20 cm snø på toppen (med 8 MW på propellene).

Ispåvirkningsmålesystem:

   Brukes til å måle belastninger på skroget under isbryting for å få alarm dersom det brukes så mye maskinkraft at skroget kan bli deformert.

Forskningsfasiliteter:

    15 laboratorier 
    3 containerlaboratorier
    4 kjølerom
    2 fryserom
    Auditorium med plass til 50 personer

Støttefunksjoner:

    20 stk 20 fots kontainere 
    Lasterom 1180 kubikkmeter
    5 kraner
    158 tonn tauekapasitet.
    Brannslukningsklasse 1, dvs. at fartøyet har vannkanoner som kan brukes til å slukke branner på andre fartøy

Helikopterhangar: 

    Plass til to små/middels store helikoptre. Landingsplass for Kystvaktens helikoptre og Super Puma. 

Hydroakustikk: 

Bunnkartleggingsekkolodd
    Simrad EM710 MkII (til 2800 meter)
    Simrad EM302  (til 7000 meter)
Marinbiologiske ekkolodd
    Simrad EK 80 multistråleekkolodd
    Simrad SH 90 sonar
    Simrad SU 90 fiskerletingssonar
    Simrad MS 70 
    Simrad ME 70
Annet hydroakustisk utstyr
    Kongsberg SBP300-6 dypvanns bunnprofilering
    Simrad Topas PS40 Sub-bunnprofilering
    Teledyne RDI ADCP 38 kHz og 150 kHz
    Kongsberg HiPAP 501
    Kongsberg EA 600 12 kHz enstråle ekkolodd
    Scanmar trålovervåking/-geometri

Calypso Giant piston corer

Seismikkskyting 2D/3D

Hugin AUV

Geologisk utstyr (Coring-systemer)

    Cravity corer 
    Calypso corer 
    Surface- subsurface sampling 
    MeBo mobile coring system 

Vitenskapelig dykking:

    Arbeidsbåt
    Dobbel kompressor
    Trykkammer

Underveismålinger:

    Eventlogger
    Værstasjon
    pCO2
    2x Thermoisalinograf
    ADCP
    Sound velocity probe
    Gravimeter
    Magnometer
    Cufes (fiskeeggoppsamler)
    Værsonde
    Ekkolodd


    

Text

Description automatically generated with low confidenceA picture containing text, clipart

Description automatically generated Logo, company name

Description automatically generated