Om oss – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om oss – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

BFE-fakultetet har ca 500 ansatte og 3000 studenter som til daglig er å finne på campusene i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. I Tromsø disponerer fakultetet NFH-bygget, Biologibygget, Handelshøgskolen og lokaler i Forskningsparken.

Fakultetet har tre forskningsfartøy til sin disposisjon: FF Kronprins Haakon, FF Helmer Hanssen og FF Hyas. På Ringvassøy, som ligger en 40-minutters biltur nord for Tromsø, finnes Havbruksstasjonen med fiskehelselab og sjøanlegg som fakultetet er medeier i. Ved Takvatnet, i Skibotndalen og i Finnmark har fakultetet feltstasjoner for forskere og studenter i biologi. Øverste organ ved fakultetet er styret. Til daglig ledes arbeidet ved fakultetet av dekan og fakultetsdirektør, tilsvarende har instituttledere og kontorsjefer det daglige ansvaret på de tre instituttene.
Kontakt: 

Telefon: 776 46 000

E-post: postmottak@bfe.uit.no 

Åpningstider: 

08.00–15.45 (15. september–14. mai)

08.00–15.00 (15. mai–14. september) 

Postadresse: 

UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø 

Fakturaadresse: 

UiT Norges arktiske universitet 
Fakturamottak 
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø 

Organisasjonsnummer: 

970 422 528
[Loading...]

Møter og utvalg

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Strategiplan 2018-2022 20.04.2020