English flag   

FF Beret Paulsdatter


Foto for infrastruktur

FF Beret Paulsdatter er det nyeste forskningsfartøyet til UiT Norges arktiske universitet. Skipet settes i drift våren 2023 hvor det vil brukes til forskning i fjorder og kystnære områder i Tromsø regionen. Skipet driftes til daglig av Northshore AS.

FF Beret Paulsdatter er utviklet i samarbeid med Skipskompetanse AS og bygget av Vaagland Båtbyggeri AS i Måløy i 2022. Skipet er designet med høy driftsøkonomisk effektivitet, og tar i bruk NOx reduserende tiltak som et steg mot en grønnere drift av forskningsfartøy. Fartøyet er oppkalt etter kystfiskeren Beret Johanna Paulsdatter Dypvand som levde fra 1794 til 1868.

Beret Paulsdatter har normalt et mannskap på 3 personer og har undervisningsfasiliteter for grupper inntil 10 personer. Brodesignet er åpent og læringsfremmende for bruk til navigasjonsundervisning. Skipet er utstyrt for å brukes til forskning og undervisning innenfor geovitenskap, biovitenskap, fiskeri og redskapsteknologi og navigasjonsundervisning i kystnære områder. Tokt vil i hovedsak foregå som dagsturer inn og ut av Tromsø. 

Fakta om FF «Beret Paulsdatter»:

FF Beret Paulsdatter Foto: Oddleif Larsen, UiT
 • Lengde: 26,42 meter
 • Bredde: 10 meter
 • Lugarkapasitet: 14 personer inkl. mannskap
 • Undervisningsfasiliteter for grupper inntil 10 personer
 • 2 laboratorier
 • Åpent og læringsfremmende brodesign for navigasjonsundervisning i indre kystfarvann
 • Dekkskran: Foldekran 1080kg/ 13,16 meter
 • A-ramme på styrbord side. 2000 kg
 • A-ramme på hekk. 5000 kg
 • 2x trålvinsj 8t/2000 meter
 • 1x tråltrommel 8 tonn/ 5,7m3
 • 1x CTD vinsj 2 tonn/ 2000 meter
 • 1x håvevinsj 1,5 tonn/ 1000 meter
 • Skrapevinsj 3 tonn/ 2000 meter
 • Bredbånd ekkolodd 38,120 og 333 kHz
 • Avsatt plass til ADCP 150 kHz
 • Avsatt plass til høyfrekvent multistråle ekkolodd
 • Avsatt plass til bunnpenetrerende ekkolodd