English flag   

Fartøylager


Foto for infrastruktur

UiT disponerer ca. 2100 m² lagerlokaler for utstyr relatert til fartøybasert og maritim virksomhet. Lokalene ligger i umiddelbar tilknytning til kaiarealer for UiT sine forskningsfartøy. Havforskningsinstituttet er pr. i dag leietager i deler av lokalene.

Adresse: Stakkevollvegen 1, 9010 Tromsø

Arbeid og ærender på lageret skal i utgangspunktet forhåndsavtales og foregå innenfor normal arbeidstid. Dette meldes inn i god tid til Evald Norli pr. e-post: evald.nordli@uit.no

Alt materiell som skal oppbevares på lager skal være sikret på paller, evt. i pallegrind for å sikre at utstyr kan transporteres, flyttes og lagres uten risiko for våre medarbeidere. Materiell/utstyr merkes med navn og telefon nr. Utstyr skal være reingjort innen det leveres for lagring. Det samme gjelder arbeidsbåter o.l.

Det tillates ikke at biler hensettes på parkeringsplass tilknyttet fartøylager. Området er tydelig skiltet.

Alt avfall skal sorteres i merkede beholdere. 

Personlig verneutstyr er påbudt i fartøylager. Følg merking og skilting. Vernesko, refleksvest og hjelm finnes ved hovedinngang. Kontor/kantine området er unntatt.

  • Booking av varetransport

UiT disponerer en mindre lastebil som hovedsakelig brukes til å transportere utstyr mellom UiT og fartøylager. Dette må bookes i god tid til Evald Norli pr. e-post: evald.nordli@uit.no

 

  • Booking av Regatta dress:

UiT disponerer 30 stk. Regattadresser i forskjellige størrelser til tokt eller felt utlån.

Utlån av Regattadresser er primært til studenter

Booking av disse gjøres til:

Kunuk Lennert pr. epost: kunuk.lennert@uit.no eller Ivan Tatone pr. epost: ivan.tatone@uit.no


Ansatte på fartøylager
Funksjon
Telefon
E-post
Evald Norli
Lageransvarlig
+4777644865
Frode Gerhardsen
Dykkeformann/båtfører
+4777645712
Stein Roger Flåten
Båtfører
+4777644872