English flag   

FF Hyas


Foto for infrastruktur

F/F Hyas eies av UiT Norges arktiske universitet. Daglig drift besørges av Seksjon for fartøy og tekniske tjenester ved Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi.

F/F Hyas er en Viksund Proffsjark 1200 bygget i glassfiber ved Akselsens Mekaniske Verksted i 1987. Fartøyet er bygget for forsknings- og undervisningsoppgaver innen fiskeri, biologi, oseanografi og geologi i kystnære farvann og fjorder i Troms og Finnmark. Fartøyet er utstyrt for å ivareta oppgaver innen dykking, hydrografiske undersøkelser, prøvetagning med trål, prøvetagning med mindre skraper og grabber samt bruk av konvensjonelle fiskeredskaper som garn, juksa og line.

Aktiviteten forsøkes i hovedsak lagt til de nære fjordområdene rundt Tromsø og innenfor normal arbeidstid.

Båten FF Hyas tilhavs
Bilde av FF Hyas.

Tekniske spesifikasjoner og utstyr:

 • Lengde (l.o.a.): 12,24 meter
 • Bredde: 4,25 meter
 • Dypgående: 2,5 meter
 • Fart: 8 knop.
 • Bruttotonnasje: 15
 • Kapasitet: 8 personer totalt.
 • Hovedmotor:  SABB Iveco aifo 8361 SRM32, 250 Bhp ved 2200 o/min.
 • Hjelpemotor: Cummins Onan MDKBP 13,5 kVA
 • Ekkolodd Koden CVS-8808 EK60
 • Trålwincher 2x2 tonn
 • Skrapewinch: 800 m. 2 tonn.
 • Dekkskran: 300 kilo.
 • Kraftblokk: Rapp.
 • Kompressor for 200 og 300 bars dykkerflasker.
 • Bemanning: 2 personer (båtfører + 1).