Forskningsgrupper og -sentre ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.

Forskningsgrupper og -sentre ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.


G:   
H: