Velkommen til Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og bane-brytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:


krabbelars2.jpg
Siste nyheter

Hode.jpg
Microbial community variation in an Arctic shelf seafloor The project studies the spatial patterns of microbial diversity which is crucial in order to assess the relationship between community structure and ecosystem function. However, due to methodological limitations in the past, relatively little has been known about the biogeography of microbial communities. Master of science i akvakultur Tan Thi Nguyen ved NFH forfredag 21. april offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:“Microbial community variation in an Arctic shelf seafloor. Biogeographic and anthropogenic
influences”


Les nyhetssaken

Hode.jpg
Economic Analysis of Marine Protected Area: Bioeconomic Modeling and Valuation Approaches Marine protected areas (MPAs) are often established for conservation objectives. However, benefits provided by MPAs exceed pure biodiversity conservation as they may include other social and economic benefits to local communities.
Master of science in fisheries and aquaculture management and economics Xuan Bich Bui forsvarte offentlig for graden Philosophiae doctor (ph.d.)  onsdag 5. April avhandlingen med samme tittel.

Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: SAF21 - Social science aspects of fisheries for the 21st Century
The SAF21 project will focus on EU fisheries, a complex system, to develop effective fisheries management strategies. The research and development will be undertaken by a group of social scientists of the future, managed by the SAF21 consortium, a mix of academic and commercial organisations.
Våre studier

[Loading...]

Annet

Fiskerikandidaten 2016


Intervju med Ceselia Høyvik Rokne, bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap:

Erfaring fra Håp i Havet ga jobb på laksebørsen

Foto: Lars Åke Andersen
Skip to main content