Velkommen til Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og bane-brytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:


krabbelars2.jpg
Siste nyheter

Workshop on Fisheries and Marine Sciences - Murmansk/Tromsø A sum-up conference is now (27/28 April) taking place at the NFH- building (small Auditiorium).
Les nyhetssaken

2016.04.13 Helmer Hanssen, ISM-koden sertifisering - på vei inn til kai i Tromsø.jpg
HMS-sertifisering av FF Helmer Hanssen Endelig har vårt forskningsfartøy «Helmer Hanssen» fått ISM-koden (International safety management code). ISM koden er en internasjonal standard for sikker ledelse og operasjon av skip samt forebygging av forurensning. Mannskapet på Helmer Hanssen har alltid satt sikkerheten høyt, men nå er HMS-arbeidet formalisert. Reidun Sundsvoll fra Northshore har gjort en fantastisk jobb sammen med mannskapet om bord.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: SAF21 - Social science aspects of fisheries for the 21st Century
The SAF21 project will focus on EU fisheries, a complex system, to develop effective fisheries management strategies. The research and development will be undertaken by a group of social scientists of the future, managed by the SAF21 consortium, a mix of academic and commercial organisations.
Våre studier

[Loading...]

Skip to main content