Velkommen til Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og bane-brytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:


krabbelars2.jpg
Siste nyheter

hode.jpg
Francisellose – et hinder ved oppdrett av torsk Sykdommen francisellose, torskens «harepest», utgjør en trussel for torskeoppdrett i Sør-Norge. Bakterien som forårsaker sykdommen er intracellulær som betyr at den kan formere seg inne i vertens celler. Ved å benytte celler fra torsk kan man studere hvordan immunforsvaret blir påvirket av en infeksjon.Master i akvakultur Kathrine Ryvold Bakkemo ved NFH  forsvarte 8.12 offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen: "Francisella noatunensis ssp. noatunensis in Atlantic cod - intracellular localization, innate immune responses and antibacterial proteins"
Les nyhetssaken

ClimeFish Forskningsdagene.jpg
– Veldig fornøyd med det jeg har hørt i dag EØS- og EU-ministeren besøkte UiT fredag, og fikk høre om EU-midler til forskning, om forskningsformidling og bærekraftig sjømatproduksjon.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: SAF21 - Social science aspects of fisheries for the 21st Century
The SAF21 project will focus on EU fisheries, a complex system, to develop effective fisheries management strategies. The research and development will be undertaken by a group of social scientists of the future, managed by the SAF21 consortium, a mix of academic and commercial organisations.
Våre studier

[Loading...]

Skip to main content