Velkommen til Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og bane-brytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:


krabbelars2.jpg
Siste nyheter

Hode Holand.jpg
Hvordan nød og nye ideer skaper nye lover Avhandlingen viser hvordan lovverket gjenspeiler samfunnets skiftende behov og virkelighetsoppfatninger.
Master i historie Astrid Marie Holand ved NFH forsvarte 13.1 offentlig for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen: "Hvordan nød og nye ideer skaper nye lover: Speilvendingen av sjøgrenseloven i 1992."
Les nyhetssaken

AnneH og SalveD_samarbeidsavtale2016.jpg
Har inngått samarbeidsavtale med Akvaplan-niva Den nye avtalen ble signert fredag 16. desember av rektor Anne Husebekk og Akvaplan-nivas direktør Salve Dahle.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: SAF21 - Social science aspects of fisheries for the 21st Century
The SAF21 project will focus on EU fisheries, a complex system, to develop effective fisheries management strategies. The research and development will be undertaken by a group of social scientists of the future, managed by the SAF21 consortium, a mix of academic and commercial organisations.
Våre studier

[Loading...]

Skip to main content