Velkommen til Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og bane-brytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:


krabbelars2.jpg
Siste nyheter

Marine bootcamp 2017 to NFH studenter med Suppiah og Mikkelsen.jpg
Ren synergi - på alle plan NFH-studentene Kasthoori Suppiah (bachelor bioteknologi) og Haakon Mikkelsen (master fiskeri- og havbruksvitenskap) kom tilbake fra Nordmøre med ny motivasjon! Der var med på årets Marin student bootcamp Havbruk 2017 2. -7. november.
Les nyhetssaken

Portrett Morten Heide III.jpeg
Hva påvirker forbrukerens evaluering av mat? Forbrukeres evaluering av mat påvirkes av ulike sider ved produktet, situasjonen og individet. Tilfredshet med tilberedningen av maten, viser seg å være spesielt viktig.4. november, 2017 forsvarte Fiskerikandidat Morten Heide ved HHT,  offentlig for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen:"The influence of product, contextual and individual characteristics on food evaluation"
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content