/ UiT Norges arktiske universitet
 

Relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap

172712-130006330402017-5765411-o.jpg

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. Vi satser høyt og bredt på forskning og utdanning.

I forskningen vår er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Basert på dette utvikler vi kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Et slikt flerfaglig fokus er spennende og forskningsmiljøet vårt kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid.

Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i sjømatnæring og forvaltning. Vi tilbyr én profesjonsutdanning, to bachelorprogram og tre masterprogram. Studenter som velger å studere ved Norges fiskerihøgskole får derfor en solid og etterspurt kompetanse. Våre studenter skryter av nærheten til forskerne og de får seg raskt jobb etter endt studietid.

I tillegg til våre kjerneaktiviteter ønsker vi å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag og skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.


Ansatte ved Norges fiskerihøgskole

Siste nyheter

Hvordan påvirker foreldre og barnehageansatte barns kosthold?

christina svanstrøm profilbilde Alm.jpeg
Stadig flere barn blir overvektige som følge av dårlig kosthold. Hva barn spiser er i stor grad påvirket av det sosiale miljøet rundt dem.
27.6. 2015 forsvarte Fiskerikandidat Siril Alm ved HHT  offentlig for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen:"Exploring social influences on children’s food attitudes and consumption".
Ingressfoto: Christina Svanstrøm
Les nyhetssaken

Tilbud og etterspørsel i laksemarkedet

kandidaten friluft.jpg
Pris og mengde som observeres i et marked, inntreffer på grunn av en interaksjon mellom tilbud og etterspørsel. En forståelse av hva som er driverne bak tilbud og etterspørsel er derfor viktig for å kunne skjønne markedet i seg selv.

17.6 forsvarte Master i samfunnsøkonomi Sverre Braathen Thyholdt ved HHT, offentlig  for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen:
"Just Like Putting Scissors to a Market - 
Investigating Supply and Demand Relations of Farmed Atlantic Salmon"
 

Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Arrangement:

Kompetansegivende kurs i FoU-strategi -og ledelse for sjømatnæringa

Kompetanseprogram FoU-strategi og -ledelse for sjømatnæringa har som mål å gi deltakere fra sjømatnæringen ei konkret og effektiv innføring i aktuelle virkemiddelordninger og mulighetene for bruk av FoU for økt verdiskapning i egen bedrift.

Våre studier

[Loading...]