/ UiT Norges arktiske universitet
 

Relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap

172712-130006330402017-5765411-o.jpg

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. Vi satser høyt og bredt på forskning og utdanning.

I forskningen vår er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Basert på dette utvikler vi kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Et slikt flerfaglig fokus er spennende og forskningsmiljøet vårt kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid.

Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i sjømatnæring og forvaltning. Vi tilbyr én profesjonsutdanning, to bachelorprogram og tre masterprogram. Studenter som velger å studere ved Norges fiskerihøgskole får derfor en solid og etterspurt kompetanse. Våre studenter skryter av nærheten til forskerne og de får seg raskt jobb etter endt studietid.

I tillegg til våre kjerneaktiviteter ønsker vi å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag og skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.


Ansatte ved Norges fiskerihøgskole

Siste nyheter

Bokutgivelse ved Norges fiskerihøgskole

Torbjørn Trondsen og bokutgivelse 2015.jpg
Professor i markedsføring ved NFH, Torbjørn Trondsen, og professor i økonomisk geografi ved Universitetet i Bergen, Knut Lindkvist, er redaktører av boken «Nordic-Iberian Cod Value Chains. Explaining salted fish trade patterns».
Les nyhetssaken

Fisk, fest og fallskjermhopp!

Havbruk25fallskjerm.JPG
Mye har endret seg på 25 år, inkludert hårsveisen til fiskeriministeren... Men Havbruksstasjonen i Tromsø er fortsatt et viktig verktøy for UiT både i forsknings- og undervisningssammenheng.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Arrangement:

Kompetansegivende kurs i FoU-strategi -og ledelse for sjømatnæringa

Kompetanseprogram FoU-strategi og -ledelse for sjømatnæringa har som mål å gi deltakere fra sjømatnæringen ei konkret og effektiv innføring i aktuelle virkemiddelordninger og mulighetene for bruk av FoU for økt verdiskapning i egen bedrift.

Våre studier

[Loading...]