Norges fiskerihøgskole

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og bane-brytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:


krabbelars2.jpg
Siste nyheter

Dødsalge_square.jpg
Dødsalgen analyseres av algeeksperter i Tromsø

Forskere fra Norges fiskerihøgskole ved UiT jobber nå på spreng for å finne ut mer om algene som angriper laksemerdene i nord. 


Les nyhetssaken

ingressbilde.jpg
Hvordan få til helhetlig havforvaltning?

Ny forskning på økosystembasert havforvaltning viser at tidligere anbefalinger til framgangsmåter undervurderer betydningen av politisk vilje og ledelse.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]