/ UiT Norges arktiske universitet
 

Relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap

172712-130006330402017-5765411-o.jpg

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. Vi satser høyt og bredt på forskning og utdanning.

I forskningen vår er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Basert på dette utvikler vi kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Et slikt flerfaglig fokus er spennende og forskningsmiljøet vårt kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid.

Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i sjømatnæring og forvaltning. Vi tilbyr én profesjonsutdanning, to bachelorprogram og tre masterprogram. Studenter som velger å studere ved Norges fiskerihøgskole får derfor en solid og etterspurt kompetanse. Våre studenter skryter av nærheten til forskerne og de får seg raskt jobb etter endt studietid.

I tillegg til våre kjerneaktiviteter ønsker vi å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag og skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.


Ansatte ved Norges fiskerihøgskole

Siste nyheter

Sosio-økologiske prosesser i en tropisk elvemunning

DSC_0113.jpg
Denne studien omhandler Amatique Bay, en tropisk elvemunning i Guatemala, de sosio-økologiske prosesser og interaksjoner som driver økosystemet, og hvordan en tverrfaglig innsikt kan forbedre forvaltning av småskalafiskerier.

Onsdag 2.9. forsvarte Master in International Fisheries Management Hector Andrade ved NFH offentlig  for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:"Ecology of a tropical bay and the social aspects of small-scale fisheries: Implications for management"
Les nyhetssaken

Hvem spiser hvem? Glupske fisk endrer økosystemet i Arktis

torsksquare.jpg
En ny studie viser at varmekjære arter som svømmer raskt mot nord også er grådige jegere - de spiser mye og mange forskjellige slags dyr. Dette kan få omfattende konsekvenser for hvordan økosystemet er satt sammen og fungerer.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Arrangement:

Kompetansegivende kurs i FoU-strategi -og ledelse for sjømatnæringa

Kompetanseprogram FoU-strategi og -ledelse for sjømatnæringa har som mål å gi deltakere fra sjømatnæringen ei konkret og effektiv innføring i aktuelle virkemiddelordninger og mulighetene for bruk av FoU for økt verdiskapning i egen bedrift.

Våre studier

[Loading...]