Velkommen til Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og bane-brytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:


krabbelars2.jpg
Siste nyheter

Fiskeoppdrett_johan_wildhagen.jpg
Havbruksnæringens Petter Smart Lakselus, laksefôr-problematikk, omdømme i media… Havbruksnæringen møter stadig nye utfordringer. UiT Norges arktiske universitet vil være en som kan komme med nye løsninger.
Les nyhetssaken

2017 semesterstart ALLE.jpg
Vær Modig, Engasjert og Raus med hverandre! Instituttleder Kathrine Tveiterås ved Norges fiskerihøgskole tok imot de nye studentene. Hun ga de MER med en gang.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content