Norges fiskerihøgskole

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og bane-brytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:


krabbelars2.jpg
Siste nyheter

HapiHavet2020_2square.png
Fiskeristudentene ved UiT vil være med og forme fremtiden

At miljø, kunnskap og innovasjon er noe av det vesentligste for en bærekraftig fremtid, kom tydelig frem på konferansen Håp i Havet 2020.


Les nyhetssaken

Sild_AudunRikardsen.jpeg
Fisk på flyttefot utfordrar fiskeriforvaltninga

Klimaet vårt blir stadig varmare, både til lands og til vanns. Dette får konsekvensar òg for livet i havet. Kan det påverka måten ein fordeler fiskekvotar på i framtida?


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]