Utdanning – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Utdanning – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultetet tilbyr flerfaglige og profesjonsrettede utdanninger innen både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige disipliner. Hos oss kan du blant annet studere økonomifag, fiskerifag eller biologi. 

Erfaringen viser at BFEs kandidater er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet, ofte kommer jobbtilbudene før de har avlagt avsluttende eksamen. 

Hvis du ønsker mer informasjon om de enkelte studietilbud finner du dette under. På studieprogramsidene finner du også telefon og epostadresse til studiekonsulent for hvert enkelt studieprogram.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


PhD-studier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger