Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:
[Loading...]

Siste nyttArrangementer


Naturen og det naturlige på 1700-tallet

3. feb     12:00     Zoom     Digitalt    

Rábas čoahkkin Kárášjogas/Åpent møte i Karasjok

3. jun     18:00     Kárášjohka/Karasjok     Annet    

Rábas čoahkkin Deanus/Åpent møte i Tana

4. jun     18:00     Deatnu/Tana     Annet    

Rábas čoahkkin Guovdageainnus/Åpent møte i Kautokeino

13. okt     18:00     Guovdageaidnu/Kautokeino     Annet