Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


English flag   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:
[Loading...]


Arrangementer


Blått kompass

7. juni     11:00     Auditorium 1, Teorifagbygget, UiT Norges arktiske universitet     Tromsø    

Trial lecture - MSc in International Fisheries Management Florent Govaerts

9. juni     10:15     Strømmes fra Perspektivet auditorium (01.202) HHT     Digitalt, Tromsø    

Disputation - MSc in International Fisheries Management Florent Govaerts

9. juni     12:15     Strømmes fra Perspektivet auditorium HHT     Digitalt, Tromsø    

Diversity and Inclusion in Organizational Processes (workshop) by Alexandra Baldwin

19. juni     10:00     https://uit.zoom.us/j/66430358329     Digitalt, Tromsø