Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Arrangementer


Saksbehandling av utreisende utveksling - del 2

30. september     14:15     Zoom     Digitalt    

Ordinært møte i kommisjonen

12. oktober     09:00     Kautokeino     Annet    

Rábas čoahkkin Guovdageainnus/Åpent møte i Kautokeino

12. oktober     18:00     Guovdageaidnu/Kautokeino     Annet    

Kaffemøte med kommisjonen i Máze

13. oktober     11:00     Masi     Annet    

Rábas čoahkkin Kárášjogas - Åpent møte i Karasjok

13. oktober     18:00     Karasjok     Digitalt, Annet