Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Laks i nordlys, lav oppløsning (Audun Rikardsen).jpg
Siste nyheter

Ekaterina Mishchenko-disputas.jpg
Lovende forskning på nye antibiotika Verden trenger nye medisiner for å bekjempe det statig økende problemet med antibiotikaresistente bakterier. Stoffer som naturlig finnes i havet har vært utgangspunkt for en slik forskning i en ny doktorgrad ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.
Les nyhetssaken

Hode Holand.jpg
Hvordan nød og nye ideer skaper nye lover Avhandlingen viser hvordan lovverket gjenspeiler samfunnets skiftende behov og virkelighetsoppfatninger.
Master i historie Astrid Marie Holand ved NFH forsvarte 13.1 offentlig for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen: "Hvordan nød og nye ideer skaper nye lover: Speilvendingen av sjøgrenseloven i 1992."
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: COAT COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra - is the response of the Fram Centre (High North Research Centre for Climate and the Environment) to the international calls for ecosystem-based climate impact observatories in the terrestrial arctic. COAT is a system for long-term adaptive ecosystem monitoring based on food-web theory, and aims to become the world’s most comprehensive and management relevant long-term research enterprise for arctic terrestrial ecosystems. A peer reviewed science plan for COAT has been published as an issue of the Fram Centre report series.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Skip to main content