Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Laks i nordlys, lav oppløsning (Audun Rikardsen).jpg
Siste nyheter

Hode.png
Å temme torsken - fremveksten av norsk torskeoppdrettsnæring 19.mars, 2018 forsvarte Cand. polit. Ken Harald Enoksen ved NFH offentlig for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen: "Å temme torsken – fremveksten av norsk torskeoppdrettsnæring. En beretning om kollektivt entreprenørskap"
Les nyhetssaken

Arve_fisk_kvadrat.jpg
Grensesprengende fiskesamarbeid Et nytt internasjonalt fiskeatlas beskriver sårbare arter i Polhavet.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content