Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Laks i nordlys, lav oppløsning (Audun Rikardsen).jpg
Siste nyheter

2017.06.21 Skarsfjord og naustet (59)_square.jpg
Sommerfest og søppelplukking i Skarsfjord Tradisjonen tro ble det sommerfest og søppelplukking ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi i år også. Over hundre sekker ble fylt med søppel i godt sosialt samvær.
Les nyhetssaken

_DSC2965.JPG
Metanproduserende mikrober i magetarmtraktus hos ryper, rein og moskus Symbiotisk mikrobiell fordøyelse muliggjør nedbryting og utnyttelse av fiber (cellulose og hemicellulose) som næringsemne og kilde til energi hos drøvtyggere og andre plantespisende dyr og fugler. Optimal sammensetning av mikrobene i fordøyelsessystemet er viktig for å få en best mulig utnyttelse av de plantene som dyret spiser. Mikrobiell fordøyelse resulterer imidlertid også i utslipp av gasser som metan. Metan er en viktig drivhusgass - og representerer et netto tap av energi for dyret. Master of science i biologi Alejandro Salgado Flores ved AMB forsvarte 8.6 offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:“Gut metagenomics in relation to diet and methanogenesis in arctic herbivores
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content