Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Laks i nordlys, lav oppløsning (Audun Rikardsen).jpg
Siste nyheter

ingress kjersti longva.jpg
Kjersti Kjos Longva disputerte for PhD-grad

Den 25. november 2019 disputerte Longva for graden PhD i samfunnsvitenskap ved Handelshøgskolen.


Les nyhetssaken

IngressGrønneStudier.jpg
UiT får flere grønne studieplasser

Regjeringen har økt bevilgningene til utdanning av flere som kan bidra til det grønne skiftet. UiT Norges arktiske universitet svarer med å utdanne flere innen akvamedisin og energi, klima og miljø.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

LEDIGE STILLINGER

Annonseres på Jobbnorge

INNKALLINGER OG REFERATER

Til Fakultetsstyret og andre råd og utvalgt finner du i Møteportalen