Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Laks i nordlys, lav oppløsning (Audun Rikardsen).jpg
Siste nyheter

COLOURBOX24058780_square.jpeg
Under overflaten Helseovervåkning i dagens havbruksnæring har gitt oss oversikt over forekomsten av kjente sykdommer, men hva lurer under overflaten?
Les nyhetssaken

Hode.jpg
Microbial community variation in an Arctic shelf seafloor The project studies the spatial patterns of microbial diversity which is crucial in order to assess the relationship between community structure and ecosystem function. However, due to methodological limitations in the past, relatively little has been known about the biogeography of microbial communities. Master of science i akvakultur Tan Thi Nguyen ved NFH forfredag 21. april offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:“Microbial community variation in an Arctic shelf seafloor. Biogeographic and anthropogenic
influences”


Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: COAT COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra - is the response of the Fram Centre (High North Research Centre for Climate and the Environment) to the international calls for ecosystem-based climate impact observatories in the terrestrial arctic. COAT is a system for long-term adaptive ecosystem monitoring based on food-web theory, and aims to become the world’s most comprehensive and management relevant long-term research enterprise for arctic terrestrial ecosystems. A peer reviewed science plan for COAT has been published as an issue of the Fram Centre report series.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Skip to main content