Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Laks i nordlys, lav oppløsning (Audun Rikardsen).jpg
Siste nyheter

Vesteraalensq.jpeg
Fiskeristudenter på ekskursjon i fiskerinæringens “Mekka”

Førsteårsstudentene på fiskeri- og havbruksvitenskap har vært på ekskursjon i Vesterålen. I løpet av tre dager fikk studentene en bred innføring i næringen.


Les nyhetssaken

BOOTCAMP 2018 Gruppebilde Skjærbuda.jpg
Endre fra NFH på vinnerlaget med ide som kan revolusjonere arbeidsprosesser i havbruksnæringen

Endre Nordstrand, Akvamedisinstudent ved Norges fiskerihøgskole, gjorde en kjempeinnsats under «Marin student-bootcamp Vestlandet 2018». Endre var med på vinnerlaget som vant bootcampen med en teknologisk ide som kan revolusjonere arbeidsplasser i havbruksnæringen, men også i sjømatnæringen generelt. Det var stor stas da fiskeriministeren kåret vinnerlaget.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]