Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Laks i nordlys, lav oppløsning (Audun Rikardsen).jpg
Siste nyheter

arktis kv.jpg
SOS fra Arktis Hva skjer dersom et skip lastet med giftige kjemikalier havarerer i Arktis i mørketida? Hva med mannskapet? Og økosystemet?
Les nyhetssaken

Hode.jpg
Skap engasjement fordi da lærer studentene mer! Avhandlingen diskuterer hvordan vi kan bruke digitale verktøy for å skape et større engasje­ment og et høyere læringsutbytte for studenter i høyere økonomisk utdanning.Siviløkonom HAE Bernt Arne Bertheussen ved HHT forsvarte  25.11 offentlig  for graden Doctor Philosophia (Dr. Philos) avhandlingen: "Interventions using digital tools to improve students’ engagement and learning outcomes in higher business education"
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: COAT COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra - is the response of the Fram Centre (High North Research Centre for Climate and the Environment) to the international calls for ecosystem-based climate impact observatories in the terrestrial arctic. COAT is a system for long-term adaptive ecosystem monitoring based on food-web theory, and aims to become the world’s most comprehensive and management relevant long-term research enterprise for arctic terrestrial ecosystems. A peer reviewed science plan for COAT has been published as an issue of the Fram Centre report series.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Skip to main content