Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Laks i nordlys, lav oppløsning (Audun Rikardsen).jpg
Siste nyheter

Firkant.jpg
18 Mohn-millioner til forskning på antibiotikaresistens

UiTs Senter for nye antibakterielle strategier (CANS) er tildelt 18 millioner kroner for å forsterke kompetanse og samhandling i forskningsarbeidet på antibiotikaresistens.


Les nyhetssaken

Mattias3.jpg
Nytt EU-direktiv kan få store konsekvenser for UiT-studie

I kampen mot antibiotikaresistens vil EU fjerne forskrivningsretten av medikamenter til dyr fra alle andre enn veterinærer. – Dette vil svekke fiskehelsebiologens yrkesstatus, og går på annerkjennelse av profesjonen, sier førsteamanuensis i oppdrettsteknologi, Jan-Eirik Angell Killie.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]