/ UiT Norges arktiske universitet
 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

svalbardlife-iceberg.JPG

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.


Ansatte ved BFE-fak

Siste nyheter

De beste hodene?

Debestehodene2.jpg
Industrien trenger studentene og studentene trenger industrien. Norges fiskerihøgskole samarbeider tett med havbruksnæringen, noe som gir eksepsjonelle resultater for begge parter.
Les nyhetssaken

UiT og HI undertegnet samarbeidsavtale

IMG_1276_ingress.jpg
– Vi har begge høy aktivitet i havet i nord,  og derfor er det naturlig at vi utvider vårt faglige samarbeid, sier rektor Anne Husebekk.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Arrangement:

Developing The Entrepreneurial University - A Catalyst for Industry

A conference for the entrepreneurial mind; from business, government/regional/local administration and university sector, who wants to learn from successes and failures in commercializing university innovation around the world. 

Prosjekt:

COAT

COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra - is the response of the Fram Centre (High North Research Centre for Climate and the Environment) to the international calls for ecosystem-based climate impact observatories in the terrestrial arctic. COAT is a system for long-term adaptive ecosystem monitoring based on food-web theory, and aims to become the world’s most comprehensive and management relevant long-term research enterprise for arctic terrestrial ecosystems. A peer reviewed science plan for COAT has been published as an issue of the Fram Centre report series.
Prosjekt:

EWMA2: Northern Environmental Management

The main objective for the project is to develop a distinct Northern Norwegian competence cluster in waste handling in the Arctic oil industry and shipping. Through research and education, the project will build new knowledge on how to handle waste from this industry in a more proper manner in the high north region and cold environment.

Våre studier

[Loading...]

Enheter under BFE-fak:

LEDIGE STILLINGER

Annonseres på Jobbnorge