Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Laks i nordlys, lav oppløsning (Audun Rikardsen).jpg
Siste nyheter

shripathi[4] copy.png
Invasjon av nye arter skaper uforutsigbare genetiske konsekvenser for ferskvannsfisk i Arktis En biologisk invasjon i et arktisk økosystem ble påvist å ha negative effekter på det genetiske og biologiske mangfoldet. Effektene kan ikke forutsies, hvilket har betydelige konsekvenser for fremtidig forvaltning av våre nordlige økosystemer. 20 sept.  forsvarte MSc Shripathi Bhat ved AMB offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:"Speciation reversal in sympatric eco-morphs of European whitefish (Coregonus lavaretus. L) – phenotypic and genomic consequences"
Les nyhetssaken

Espen Lind.jpg
Ikke la komfortsonen stoppe deg - HHT-dagen 2016 Visjon, disiplin og arbeidsglede er nøklene du trenger for å nå målene du setter deg.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: COAT COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra - is the response of the Fram Centre (High North Research Centre for Climate and the Environment) to the international calls for ecosystem-based climate impact observatories in the terrestrial arctic. COAT is a system for long-term adaptive ecosystem monitoring based on food-web theory, and aims to become the world’s most comprehensive and management relevant long-term research enterprise for arctic terrestrial ecosystems. A peer reviewed science plan for COAT has been published as an issue of the Fram Centre report series.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Skip to main content