Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Våre satsningsområder er marine ressurserklima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Laks i nordlys, lav oppløsning (Audun Rikardsen).jpg
Siste nyheter

Marine bootcamp 2017 to NFH studenter med Suppiah og Mikkelsen.jpg
Ren synergi - på alle plan NFH-studentene Kasthoori Suppiah (bachelor bioteknologi) og Haakon Mikkelsen (master fiskeri- og havbruksvitenskap) kom tilbake fra Nordmøre med ny motivasjon! Der var med på årets Marin student bootcamp Havbruk 2017 2. -7. november.
Les nyhetssaken

Portrett Morten Heide III.jpeg
Hva påvirker forbrukerens evaluering av mat? Forbrukeres evaluering av mat påvirkes av ulike sider ved produktet, situasjonen og individet. Tilfredshet med tilberedningen av maten, viser seg å være spesielt viktig.4. november, 2017 forsvarte Fiskerikandidat Morten Heide ved HHT,  offentlig for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen:"The influence of product, contextual and individual characteristics on food evaluation"
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content