Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Innkjøper


Hansen, Carina Sandvik

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL
Jobber med:
Bilag / Fakturaer / Innkjøp / Innkjøper

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Hansen, Per Frank

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi
Result

Håkonsen, Merethe Berger

Seksjonssjef/ Innkjøpssjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Andersen, Nina Kristine

Økonomi
Ledelse og stab UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Andreassen, Marita

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL

Kvernelv, Wenche Lisbeth Berg

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester IVT

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Figenschou, Lena

Saksbehandler innkjøp
Enhet for administrative tjenester BFE
Jobber med:
Innkjøp / Innkjøper / Fakturaer / Mva / Bilag

Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Okan, Jorunn Maria

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Sara, Dagrun M. Sarak

Prosjektøkonom
Enhet for administrative tjenester HSL

Goryacheva, Irina

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL

Forslund, Monica

Rådgiver - Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Enhet for administrative tjenester IVT

Fredriksson, Stein

Førstekonsulent
Enhet for administrative tjenester HSL