Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Studieveiledning


Lagesen, Kristin

Assisterende seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Musikkonservatoriet og Kunstakademiet
+4777646100

Eiterjord, Øyvind


Det helsevitenskapelige fakultet
NLSH sentrum
+4777645322
Jobber med:
Studieveiledning

Lunde, Vibeke

Rådgiver
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Studieveiledning

Røreng, Anita

Studiekonsulent for 5. studieår medisin
Enhet for legeutdanning
Jobber med:
Studieveiledning

Mercer, Irene

Rekrutterings- og arrangementansvarlig for NTL UiT / Kommunikasjonsrådgiver.
Institutt for klinisk odontologi
Øvre Lysthus 1.07
+4777649106

Kanck-Jørgensen, Marte

Rådgiver for (1.-3. studieår) Profesjonsstudiet i psykologi
Institutt for psykologi
Jobber med:
Studieveiledning

Lindberg, Evy

Seniorkonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Bensnes, Inger Anna

Rådgiver
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Studieveiledning

Andersen, Anine T.

Seniorrådgiver / Faggruppeleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Jobber med:
Studieveiledning

Brøgger, Marianne

Undervisningsplanlegging 6. året medisin
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Studieveiledning

Andersen, Janne Marlen

Studieadministrasjonen
Institutt for helse- og omsorgsfag
Jobber med:
Studieveiledning

Roll, Tom Edvard

Studieadministrasjon
Institutt for helse- og omsorgsfag
Jobber med:
Studieveiledning

Dalbakk, Jon-André

Rådgiver for bachelor og master i psykologi
Institutt for psykologi

Lobben, Vegard

Førstekonsulent
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Studieveiledning

Magnussen, Kjærsti Stavnes

Studieadm.
Institutt for helse- og omsorgsfag
Jobber med:
Studieveiledning

Karlsen, Monica

Seniorrådgiver for ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Jobber med:
Studieveiledning

Hægdahl, Irene Beate

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon
L55 - Hammerfest
+4778450621
Jobber med:
Studieveiledning

Bårdsen, Sissel

Seniorkonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag
Jobber med:
Studieveiledning

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Hustad-Hoel, Lena

Studiekonsulent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Finnstø, Linda

Seniorrådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Havnegt 5 362
+4777058119

Olsen, Elisabeth Rindahl

Konsulent
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058302
Jobber med:
Studieveiledning

Grimsbo, Sissel Karin Berg

Seniorkonsulent
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058359
Jobber med:
Studieveiledning

Hansen, Marina

Kontorsjef
Institutt for vernepleie
Smedgata S305
+4777058125
Jobber med:
Studieveiledning

Bergmann, Lovisa

Stipendiat
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Steigre, Halvor

Rådgiver
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Studieveiledning

Riise, Geir Grønning

Studieveileder
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Herstrøm, Kristin

Rådgiver
Institutt for arktisk og marin biologi

Renland, Maren Waagaard

Rådgiver Ocean Leadership
Norges fiskerihøgskole

Grønvold, Natalie

Rådgiver for Finnmarksmodellen i Hammerfest, Enhet for legeutdanning
Enhet for legeutdanning
HAMMERFEST 106B
+4778450328